‘Groot gelijk, laat je niet hersenspoelen.’

Ingezonden brief n.a.v artikel van Stine Jensen ‘Laat je niet hersenspoelen’  in het NRC Handelsblad van zaterdag 9 februari 2019. 
 
‘Groot gelijk’, mevrouw Jensen, ‘laat je niet hersenspoelen.’
In uw artikel van afgelopen zaterdag in NRC Handelsblad richt u zich met uw oproep tot mensen die zingeving in hun leven zoeken bij meditatie, coaches, yoga-scholen en selfmade goeroes die handvatten bieden hoe te leven.
U baseert uw appèl voornamelijk op het smalle fundament van uw eigen negatieve, zelfs psychotische ervaring bij een niet met name genoemde leraar met een reputatie als tovenaar in Frankrijk.

   Laat je niet hersenspoelen

Door uw verhaal aan deze groep te vertellen, laat u buiten beschouwing dat het grootste deel van de mensheid al is gehersenspoeld door godsdiensten, ideologieën, nationalisme waardoor mensen zich een identiteit aanmeten als: ik ben christen, of mohammedaan of jood, of communist of Engelsman of SGPer of republikein en ga zo maar door. En de mensen die dit wel in de gaten krijgen en op zoek gaan naar de zin van het leven, zullen op hun zoektocht moeten leren het kaf van het koren te onderscheiden.
Uit eigen ervaring weet ik dat een verblijf in een commune of een ashram rond een meester die bewustzijn heeft gerealiseerd zeer veel inzicht kan bieden. Uiteindelijk zal de bezoeker/leerling steeds meer gaan beseffen dat de persoonlijkheid die hij denkt te zijn, met wie hij zich heeft geïdentificeerd, slechts een manifestatie van het universele bewustzijn is. Maar dat hij die persoon niet is. Er is alleen maar Zijn.
Een ware meester zet de commune, de ashram op als  leerschool om tot die realisatie te komen. En bepaald niet om de meester te aanbidden, hoe verleidelijk dat ook soms met opzet wordt geënsceneerd. Denk maar aan wat rond Osho was gecreëerd.

   …de maan, niet de vinger…

Osho zei daar zelf over in een antwoord op een vraag van een leerling waarom hij niet altijd bij hem kon blijven: ‘Als je naar de vinger blijft kijken die naar de maan wijst, zul je nooit de maan zien.’
Hier is mijns inziens een groot verschil met de cult – sekte waar u over spreekt. U benoemt hierbij voornamelijk het groepsaspect waar mensen en dan met name vrouwen voor zouden vallen. Als voorbeeld gebruikt u de Netflix-serie Wild Wild Country om het ‘sektarische leven’ met al zijn valkuilen te illustreren. Maar u vermeldt niet, dat Maclain Way en Chapman Way, de twee makers van de serie in een live CBS interview zeiden het te betreuren dat ze de echte boodschap van Osho over advaita vedanta – en die het uitgangspunt is van alles rondom hem, niet hadden belicht en dat ze dat in een volgende serie willen doen.
We leven in een tijd waarin heel veel mensen, zeker in het westen, zich bewust worden van die eeuwenlange hersenspoelingen. En ook nu zijn er, net als in het verleden, leraren zoals Tony Parsons, Eckhart Tolle, Douwe Tiemersma en anderen die naar de maan wijzen.  Zij kunnen helpen de hersenspoelingen te doorzien die de mensheid zulke grote schade berokkenen in de vorm van wapenwedlopen en oorlogen.
Ik wens u het ‘kinderlijke enthousiasme’ van Gordon toe op uw verdere ontdekkingstocht.
 
Amsterdam, 10 februari 2019
 Marijke Foudraine-Kranenburg
marijke@foudraine.com
www.foudraine.com