Gezondheidseffecten van Osho’s actieve meditaties

Een groep Chileense onderzoekers heeft de effecten onderzocht van Osho’s actieve meditaties op het welzijn van studenten aan de universiteit. Net als in Nederland staan studenten daar psychisch behoorlijk onder druk. Na een cursus van 18 sessies verminderden de fysieke en psycho-emotionele indicatoren van stress bij deze jonge mensen aanzienlijk.

Binnenkort start de Opleiding OSHO® Actieve Meditaties Begeleider met Garimo Ackermann en Satsavya Mertens, 13-15 oktober in Wajid OMC in Den Haag.
Zie: Opleiding.

Samenvatting

Effecten van actieve meditatie op fysieke en psycho-emotionele stressindicatoren bij Chileense studenten gezondheidswetenschappen. Een pilotstudie.
Rodolfo Morrison Jara, e.a.
Revista de la Facultad de Medicina, vol. 68, no. 4, pp. 505-511, 2020. Universidad Nacional de Colombia.

Inleiding
De veelvuldige academische eisen in de universitaire omgeving veroorzaken hoge niveaus van stress onder studenten. Hoewel deze stress nuttig kan zijn om aan deze eisen te voldoen, kan het in veel gevallen een negatieve invloed hebben op hun gezondheid.

Doelstelling
Nagaan of de toepassing van actieve meditatie in de dagelijkse routine van universiteitsstudenten gezondheidswetenschappen invloed heeft op hun fysieke en psycho-emotionele stressindicatoren.

Materialen en methoden
Verkennend en kwantitatief pilotonderzoek uitgevoerd bij een steekproef van 22 universiteitsstudenten die ermee instemden om deel te nemen aan een keuzecursus actieve meditatie van 3 maanden (18 sessies). Deelnemers werd gevraagd de vragenlijst over de perceptie van de globale staat (CPGE) in te vullen, zowel vooraf als achteraf na het volgen van de cursus.

Resultaten
18 deelnemers vulden de CPGE vooraf en achteraf in, maar slechts 16 waren geldig voor gegevensverwerking. De meeste studenten meldden een verbetering in hun perceptie van omgaan met verschillende stressvolle situaties na het volgen van de cursus. Zo meldde 87,5% in een ontspannen toestand te blijven tijdens stressvolle situaties, 81% gaf aan minder mentale uitputting te voelen en 81% zei beter met stressvolle situaties om te kunnen gaan.

Conclusies
De implementatie van actieve meditatie in de dagelijkse routine van deze groep universiteitsstudenten verminderde hun fysieke en psycho-emotionele indicatoren van stress. Daarom is het nodig om nieuwe onderzoeken uit te voeren met grotere steekproeven om het positieve effect van dit type cursus op de gezondheid van universiteitsstudenten te bevestigen, wat ongetwijfeld zal leiden tot betere academische prestaties als gevolg van een betere mentale toestand.

Voor het hele artikel, zie: https://www.redalyc.org/journal/5763/576366658004/html/

Afbeelding: OSHO® Meditations – Osho® Meditation & Music Camp in Romania.