Georganiseerde religie gewoon ‘over de datum’

Religion’s Expiration date.
Move from blind belief to the science of your inner experience.

De wereld heeft een grote revolutie nodig. 
‘De huidige wereld wordt uiteengereten door religieuze strijd: mensen vermoorden elkaar, maatschappijen vechten over verschillen van mening tussen de geloofssystemen en naties zijn in oorlog. Echter in contrast hiermee is het zo dat mensen eeuwenlang gedacht hebben dat het godsdienstige geloof de morele gids is en het licht waardoor men zich in zijn leven kan laten leiden. Hoe zijn deze twee met elkaar te verzoenen? Of is het gewoon zo dat religie, en het doel ervan in ons leven, langzamerhand gewoon ‘over de datum’ is?


In deze verzameling toespraken schetst Osho een totaal andere benadering: ‘Religie is fundamenteel iets dat in alleen zijn plaatsvindt. Het is wat een mens in zijn alleen zijn doet.’
Osho geeft in dit boek aan dat de wereld een grote revolutie nodig heeft. Hierin gaat ieder individu zijn religie zelf uitvinden. Op het moment dat de religie een georganiseerd karakter krijgt, vervolgt hij, wordt zij gevaarlijk, zij wordt dan in werkelijkheid politiek met een vals gezicht, als is het religie. Daarom proberen alle religies ter wereld steeds maar om telkens meer mensen tot hun religie te bekeren. 
Het is de politiek van de aantallen; wie een groter aantal heeft, zal meer macht hebben. Maar niemand lijkt erin geïnteresseerd te zijn om miljoenen individuen tot zichzelf te brengen. Mijn werk hier bestaat eruit om je uit elk type van georganiseerde poging te halen – want de waarheid kan niet georganiseerd worden.
Dit boek bevat Osho’s toespraken uit 1967 en je kunt zien hoe actueel ze zijn.

Boekbespreking van Donna van der Steeg.