Geluidloze stilte

Er bestaat een stilte die alleen komt wanneer je jezelf helemaal niet onder controle hebt; ze daalt in je. Dus moet je dit goed onthouden – dat je door je beheersing je energie afleidt. De mind is een grote dictator, hij tracht alles te beheersen. En als hij iets niet kan beheersen, verloochent hij het; hij zegt dat het niet bestaat.

Doe deze meditatie iedere avond voor je gaat slapen. Ga in bed zitten, doe het licht uit – je bent klaar met wat je ook maar van plan was, omdat je na afloop van de meditatie simpelweg in slaap moet vallen. Dan moet je niets doen; de ‘doener’ moet na de meditatie geen toegang krijgen. Ontspan je gewoon en ga slapen, want slaap kómt ook wel – je hebt die niet in je macht. Slaap heeft één eigenschap die bijna is als meditatie – stilte – in zoverre dat hij eenvoudigweg komt. Dat is er de oorzaak van dat veel mensen aan slapeloosheid lijden – zelfs dat proberen ze te regelen; vandaar het probleem. Je hebt er helemaal geen vat op. Je kunt alleen maar wachten; je kunt alleen in een ontspannen, ontvankelijke stemming zijn.

Na deze meditatie moet je je dus enkel ontspannen en in slaap vallen, zodat er continuïteit is en de meditatie in je blijft doorstromen. De hele nacht door zal de vibratie er zijn. Als je ‘s ochtends je ogen opendoet, voel je dat je op een volkomen andere manier geslapen hebt. Er heeft een kwalitatieve verandering plaatsgevonden, het was niet zomaar alleen slaap: iets anders was aanwezig, dieper dan slaap. Je bent door iets overgoten en je weet niet wat het is en in wat voor categorie je dat moet onderbrengen.


De meditatie is heel eenvoudig. Ga in bed zitten, ontspan het lichaam, sluit je ogen en stel je alleen maar voor dat je verdwaald bent in een bergachtige streek. Het is pikkedonker, de maan staat niet aan de hemel en de lucht is zwaar bewolkt. Je kunt zelfs geen enkele ster ontwaren – er heerst absolute duisternis – je kunt geen hand voor ogen zien. Je bent in de bergen verdwaald en het is heel moeilijk je weg te vinden. Er dreigt allerlei gevaar – je kunt ieder ogenblik in een of andere kloof, in een of andere afgrond vallen en je bent voor altijd verdwenen. Daarom tast je heel behoedzaam in het rond. Je bent uiterst alert omdat het gevaar ontzaglijk is, en als er kolossaal gevaar is moet je wel heel alert zijn.

De verbeelding van de duistere nacht en de bergachtige streek dient ervoor om een hele gevaarlijke situatie te scheppen. En jij bent heel alert; er kan geen speld vallen of je hoort het. En dan ineens kom je bij een steile rotswand. Je voelt dat er nu geen weg voor- uit meer is en je weet maar nooit hoe diep de afgrond is. Daarom pak je een rotsblok en je gooit hem in de afgrond, gewoon om te zien hoe diep die is. Al luisterend wacht je op de knal als het rotsblok op andere rotsen valt. Luisteren, luisteren en nog eens luisteren. Maar de knal blijft uit – het lijkt alsof het een bodemloze afgrond is. Juist omdat je almaar blijft luisteren, word je door grote angst bevangen, en door die angst ontsteekt je bewustzijn uiteraard in vuur en vlam.

Zorg dat het allemaal werkelijk jouw verbeelding is. Je gooit het rotsblok en je wacht af. Je luistert en je luistert maar; je wacht met bonzend hart, maar er komt geen geluid. Het is stiller dan stil. Val in die stilte in slaap. Val in die geluidloze stilte in slaap.

Osho: Apotheek voor de ziel, p. 23-26.

Image by Souvick Ghosh from Pixabay.