Geef het leven betekenis

Omdat ons leven zo zinloos is, gaan we op zoek naar ieder excuus voor elke vorm van betekenis. Ons leven heeft geen betekenis, dus blijven we hopen dat er ergens iets van betekenis in moet zitten. De mens kan niet leven zonder betekenis. Betekenis is innerlijke voeding. En omdat we geen betekenis in ons leven scheppen – omdat we niet creatief zijn – omdat we God niet in ons wezen scheppen, blijven we leeg.
En leeg zijn doet pijn — doet verschrikkelijk veel pijn.

Dan gaat men naar de astroloog of naar de handlezer; men laat de hand zien, misschien izit er een betekenis in de sterren, of in de lijnen van de hand of in de geboortehoroscoop. En -men begint overal te zoeken en te zoeken- wanhopig. Alles wat je een gevoel kan geven dat je inderdaad van betekenis bent, dat er iets speciaals met je gebeurt, daar spring je bovenop. Daarom leeft de astrologie, leeft de handlijnkunde, leeft de I Tjing; en mensen blijven naar deze dingen raadplegen. Dat is waarom psychoanalyse zo belangrijk is geworden. Je leven heeft geen betekenis, misschien hebben je dromen betekenis? Ga naar de psychoanalyticus, hij zal je geweldige betekenissen laten zien in je stomme dromen. Jij kunt ze niet vinden, maar hij zal ze wel vinden, het zal hem wel lukken: hij zal je laten zien wat je dromen betekenen. En je zult je heel erg dankbaar voelen, en je zult je heel erg blij voelen dat je betekenisvolle dromen hebt.

Mensen blijven hunkeren naar betekenis.
Eén ding moet je onthouden: deze hunkering is niet verkeerd, maar laat deze hunkering creatief worden. Zoek niet naar betekenis in toevallige dingen. Die is er niet! Het is gewoon toeval dat je iemand ontmoet in de trein, en dan weer in het vliegtuig, en dan weer in de bus – het is gewoon toeval! Deze wereld is een kleine wereld, en wordt met de dag kleiner en kleiner.

Het is niet iets om over op te scheppen of om over te piekeren, maar het toont iets aan: het leven is leeg — volkomen leeg. Je zou ergens een aanwijzing vandaan willen halen — wat dan ook.

Het leven heeft geen verborgen betekenis; het leven heeft een duidelijke betekenis, niet verborgen. Er is niets verborgen vanaf het allereerste begin! Alleen ben je je er niet van bewust, dus kun je het niet zien. En wanneer je niet bewust bent, verlang je er toch naar en blijf je maar fantaseren. En dan kan elk ding waardevol worden omdat je wilt dat er in je leven iets waardevol is.

Er zit niet zoveel in. Deze wereld is een klein dorp aan het worden. Nu vind je hier mensen van over de hele wereld. Het is niet meer de oude wereld; de afstanden zijn weg. Je kunt binnen vierentwintig uur de wereld rondreizen. Je kunt elke plaats binnen een dag bereiken, binnen enkele uren. Maar wat ik erin zie is een groot verlangen naar betekenis. Dat is goed, maar je zoekt in de verkeerde richting.

Creëer iets van betekenis. Dans de dans waar je voor geboren bent. Zing het lied dat je in je hart draagt. WEES JEZELF, en er zal betekenis zijn. En dan hoef je niet naar een astroloog of een handlezer of een tarot-lezer te gaan, of iets dergelijks. Dan is dat nergens voor nodig — je zult betekenis hebben.

Maar betekenis komt nooit passief. Het komt alleen als je creatief bent. Doe iets. En ik zeg niet dat betekenis alleen komt als je heel beroemd bent — als je een Picasso wordt dan is er betekenis, nee. Je kunt een schilderijtje voor je kind maken, en als je kind gelukkig is, is er betekenis. Je kunt een schilderij voor je man maken. Als hij het mooi vindt, is dat genoeg. Of je kunt zelfs een schilderij maken voor je eigen plezier, en als je het mooi vindt, of als je het mooi vindt terwijl je het schildert – als je erin opgaat – dan is er betekenis.

Betekenis komt alleen wanneer je schoonheid schept, wanneer je waarheid schept, wanneer je het goede schept: SATYAM, SHIVAM, SUNDARAM. Deze drie dingen scheppen betekenis: schoonheid, het goede, waarheid. Wees waarachtig, en er zal betekenis zijn. Maar je blijft onwaarachtig, en je gaat naar de astroloog om betekenis te vinden. Word mooi. Maak je wezen mooi, laat genade je omringen, en het zal niet nodig zijn om naar een tarot-lezer te gaan, je zult weten dat je van betekenis bent. Je zult voortdurend een gelukzaligheid om je heen vinden, je zult niet het gevoel hebben dat je hier onnodig bent. Je zult geen moment denken dat je toevallig bent. Je zult weten dat Gods hand achter je is, omdat hij leven in jou ademt.

Osho: I Say Unto You, Vol 2, #8, vraag 1