Gedachte-geboortebeperking

Gedachten en gedachten alleen staan voor ons; ons hele zien wordt erdoor versluierd. We moeten van gedachten naar gedachteloosheid keren. Deze verandering van richting is de revolutie! Hoe kun je dat doen? Eerst moet je weten hoe gedachten worden geboren en alleen dan kun je ze tegenhouden….

Gedachten zijn van zeer korte duur; geen enkele gedachte houdt lang stand. Een bepaalde gedachte blijft niet bestaan, maar het denkproces wel. Gedachten sterven op zichzelf, de een na de ander, maar de stroom van gedachten niet…. 
Gedachten zijn niet het probleem, de geboorte van gedachten is het probleem.

Het is de vraag hoe ze geboren worden. Als we hun ontstaan kunnen stoppen, als we gedachte-geboortecontrole kunnen uitoefenen, dan zullen de gedachten die al geboren zijn in een ogenwenk verdwijnen. Gedachten sterven elke seconde uit, maar hun totale vernietiging vindt niet plaats omdat er voortdurend nieuwe gedachten opduiken….

Hoe worden gedachten geboren? De conceptie en geboorte van een gedachte is het resultaat van onze reactie op de buitenwereld. Er is een wereld van gebeurtenissen en voorwerpen buiten en onze reactie op deze wereld is als enige verantwoordelijk voor de geboorte van gedachten.

Ik kijk naar een bloem. Kijken is geen denken, en als ik gewoon blijf kijken, zal er geen gedachte ontstaan. Maar zodra we ernaar kijken, zeggen we: ‘Het is een heel mooie bloem,’ en is er een gedachte geboren. Als ik daarentegen alleen maar naar de bloem kijk, zal ik de schoonheid ervan ervaren, maar er zal geen gedachte worden geboren. Maar zodra we een glimp opvangen van een ervaring, beginnen we er woorden aan te geven.
Zodra aan een ervaring woorden worden gegeven, is de gedachte geboren.

Deze reactie, deze gewoonte om woorden te geven aan ervaring, bedekt de ervaring, het zien, met gedachten. De ervaring wordt onderdrukt, het zien wordt onderdrukt en er blijven alleen woorden over die in de mind zweven. Deze woorden zelf zijn onze gedachten. Deze gedachten zijn van zeer korte duur, dus voordat een gedachte wegsterft, zetten we een andere ervaring om in gedachten. Dit proces gaat ons hele leven door, en we raken zo vervuld van woorden en gaan er zo eronder gebukt dat we onszelf erin verliezen. De gewoonte laten varen om woorden aan onze ervaringen te geven, is een einde maken aan de geboorte van gedachten….

Er zal zo’n grote omwenteling in je leven plaatsvinden die zijn weerga niet kent.
Woorden blokkeren de weg en verhinderen dat die revolutie plaatsvindt. De geboorte van gedachten wordt een barrière voor die revolutie.  

Osho  

Bron: Osho International Monthly Newsletter.