Forse toename suïcide onder jongeren

De NOS bericht op 3 juli: ‘Het aantal zelfdodingen onder jongeren van 10 tot 20 jaar is fors toegenomen. In 2017 maakten in deze leeftijdsgroep 81 mensen een einde aan hun leven, tegenover 48 een jaar eerder. Het gaat vooral om oudere tieners, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS heeft geen verklaring voor de toename, omdat daar geen onderzoek naar is gedaan.’
Een verklaring zal per individuele situatie ook telkens verschillend zijn. Een achterliggende factor bij ieder zal toch in ieder geval zijn dat de liefde voor het leven ontbreekt. Men wil niet verder meer, omdat er kennelijk geen perspectief meer is, geen zin meer om verder te leven. Dit gebrek aan ‘liefde voor het leven’ dateert al van langer geleden. Bij onderzoek komt naar voren dat mensen zeggen gelukkig te zijn. Als dan doorgevraagd wordt, noemen mensen meestal alleen afwezigheid van ongeluk, zoals bijvoorbeeld ziekte, het kwijtraken van je baan en daarnaast worden materiële zaken als indicatoren voor geluk aangegeven. Maar ‘liefde voor het leven’ betreft je innerlijk vervuld voelen, uitdaging in het leven ervaren om je talenten te realiseren. Dit heeft te maken met bewustzijn en een zeker religieus besef dat in de huidige gevestigde religies door velen niet gevonden wordt. Het gaat om liefde en respect voor het leven die je bereikt als je door meditatie jezelf leert kennen en leert liefhebben. Als ouders geen innerlijke vervulling ervaren en dit klimaat in de hele maatschappij maar in geringe mate aanwezig is, hoe kun je die dan als opgroeiende jongere ontdekken?


Peter Sloterdijk, Duits Filosoof, haalt de existentialistisch dichter Camus aan die stelde: ‘Het probleem met Europa is dat het, na WO II, zijn liefde voor het leven kwijtgeraakt is.’ En hij verwijst als een van de oplossingen naar Osho’s boek ‘In Love with Life’. Dit bevat commentaren op het werk van Friedrich Nietzsche getiteld ‘Zo Sprak Zarathustra’. Met behulp van het boek maak je een prachtige reis door een wereld waarin ’t leven gevierd wordt en waar tijdloze waarheid boven leugens en verdraaiingen gaat die belemmeren dat we gezond en heel worden. De filosoof Nietzsche is in zijn tijd in zijn omgeving, het westen, niet begrepen. Waarschijnlijk kan alleen een eigentijdse mysticus als Osho Nietzsche echt begrijpen. Osho wijst op de vrijheid die Nietzsche gebracht heeft door de mensen erop te wijzen onder wat voor een godsdienstig juk zij leefden. Maar er is geen nieuw religieus besef voor in de plaats gekomen. Peter Sloterdijk geeft aan dat door Osho’s boek ‘de moderne Europeaan enige inspiratie voor een nieuwe religie van liefde voor het leven kan vinden.’