Er verandert niets aan de klimaatverandering

De klimaattop in Madrid is mislukt…
De kern van de zaak: Geen akkoord door het ontbreken van politieke wil en falend leiderschap.

De Club van Rome heeft 50 jaar geleden al de vinger gelegd op het probleem: de kwantitatieve en kwalitatieve samenhang van de wereldproblemen, zijnde bevolkingsgroei, voedselproductie, uitputting natuurlijke hulpbronnen, industrialisatie en vervuiling. Dat werd toen uitgewerkt in een wereldmodel en had grote invloed op het milieubewustzijn.
Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen had, ook zo’n 50 geleden, al een visie van een optimale sociale orde, een samenhang tussen vrede, veiligheid, economische voorspoed en milieu.  Hij was voorstander van een wereldregering en een internationaal bestuur.

Over het onvermogen zegt Osho (in Come, Come, Yet Again Come): 
Tenzij er een radicale verandering in menselijk bewustzijn komt, gaan de onderling verbonden sociale, politieke, economische en ecologische crises gewoon door.
 
Over ecologie zegt Osho (in Guida Spirituale):
Houd van de natuur en de natuur geeft je haar geheimen. Liefde is de sleutel. Haar veroveren is absurd, heeft de hele natuur geruïneerd. Nu is er een schreeuw naar ecologie, hoe de balans te herstellen.
 
Over het mondiale zegt Osho (in The Last Testament):
De verantwoordelijkheid moet worden genomen om een wereldacademie van wetenschappers te creëren en een inspanning te doen om een wereldregering te creëren.

Meer: Klimaattop in Madrid