Energiestroom

Energie stroomt altijd in de richting van een voorwerp van liefde. Dus wanneer je voelt dat de energie ergens stokt, is dit het geheim dat kan maken dat ze weer gaat stromen. Zorg dat je een voorwerp van liefde vindt. Het doet er niet toe wat het is; dat is alleen maar een uitvlucht. Als je een boom heel liefdevol kunt aanraken, begint de energie te stromen, omdat energie zich daar- heen uitstort waar liefde te vinden is. Het is net zoals met water dat naar beneden stroomt, zodat – waar de zee ook is – het water het zeeniveau zoekt en daarheen blijft gaan. Daar waar liefde is, zoekt energie het ‘liefdesniveau’ – ze blijft in beweging.


Massage kan nuttig zijn; als je een massage vol liefde geeft, kan het helpen. Maar van alles kan helpen. Neem een steen met intense liefde in je hand en voel je daar diep mee verbonden. Sluit je ogen en voel intense liefde voor de steen – dankbaar voor het bestaan van de steen en dankbaar dat hij je liefde aanvaardt. Plotseling merk je dat er een trilling is en de energie beweegt. En op de lange duur is er helemaal geen voorwerp meer nodig, echt niet – het idee alleen al dat je van iemand houdt, brengt de energie op gang. Dan kun je zelfs dat idee laten vallen; alleen al doordat je liefdevol bent stroomt de energie. Liefde is stroming, en als we bevroren zijn, komt dat doordat we gebrek aan liefde hebben. Liefde is warmte, en bevriezing is niet mogelijk als er warmte is. Als er geen liefde is, is alles koud. Je zakt af tot onder het nulpunt.

Heel belangrijk om te onthouden is dit: liefde is warm, maar haat is dat ook. Onverschilligheid is kil. Zelfs wanneer je haat, komt er soms een energiestroom op gang. Natuurlijk is dat een destructieve stroming. Bij woede begint er energie te stromen – daardoor komt het dat mensen zich hoe dan ook na woede goed voelen. Ze hadden een uitlaatklep. Het is heel destructief – en het had creatief kunnen zijn als het er door liefde was uitgelaten, maar het is beter dan wanneer de energie niet zou zijn vrijgekomen.
Als je onverschillig bent, is er geen stroming in je. Daarom is iets dat je doet smelten en waarvan je warm loopt, goed. Het is niet de massage die werkt, het is je betrokkenheid, je liefde. Probeer nu hetzelfde met een steen: masseer de steen alleen maar en kijk wat er gebeurt. En wees een en al liefde – probeer het bij een boom. Als je voelt dat het gebeurt, zit je enkel stil en probeer het. Denk aan iemand van wie je houdt – een man, een vrouw, een kind of een bloem. Stel je die bloem voor – alleen het idee al – en ineens zie je dat er energie stroomt.

Laat dan ook dat denkbeeld vallen. Op een dag ga je heel stil zitten, alleen maar in een staat van liefde – niet gericht, tot niemand in het bijzonder. Zit gewoon stil in een liefdevolle stemming, een en al liefde en dan zul je zien dat zij stroomt. Dan ken je de sleutel. Liefde is de sleutel. Liefde is de stroom.

Osho: Apotheek voor de ziel p. 26-28.

Image by Abel Escobar from Pixabay