Egoloosheid

Het zal heel paradoxaal lijken, maar dit is waar – voordat je je ego kunt verliezen, moet je het bereiken. Alleen een rijpe vrucht valt op de grond. Rijpheid is alles. Een onrijp ego kan niet geworpen worden, kan niet vernietigd worden. En als je met een onrijp ego worstelt om het te vernietigen en op te lossen, zal de hele inspanning een mislukking worden. In plaats van het te vernietigen, zul je merken dat het sterker wordt, op nieuwe en subtiele manieren.
Dit is iets fundamenteels dat je moet begrijpen – het ego moet een hoogtepunt bereiken, het moet sterk zijn, het moet een integriteit hebben bereikt – alleen dan kun je het oplossen. Een zwak ego kan niet worden opgelost. En dit wordt een probleem.

In het Oosten prediken alle religies egoloosheid. Dus in het Oosten is iedereen vanaf het begin tegen het ego. Door deze anti-houding wordt het ego nooit sterk, komt het nooit op een punt van integratie van waaruit het kan worden afgeworpen. Het is nooit rijp. In het Oosten is het dus heel moeilijk om het ego op te lossen, bijna onmogelijk.
In het Westen propageert, predikt en overtuigt de hele westerse traditie van religie en psychologie mensen om een sterk ego te hebben – want hoe kun je overleven als je geen sterk ego hebt? Het leven is een strijd; als je egoloos bent zul je vernietigd worden. Wie zal zich dan verzetten? Wie zal vechten? Wie zal concurreren? En het leven is een voortdurende competitie. De westerse psychologie zegt ‘bereik het ego, wees er sterk in.’

Maar in het Westen is het heel gemakkelijk om het ego op te lossen. Dus wanneer een westerse zoeker begrijpt dat het ego het probleem is, kan hij het gemakkelijk oplossen, gemakkelijker dan een oosterse zoeker. Dit is de paradox – in het Westen wordt ego onderwezen, in het Oosten egoloosheid. Maar in het Westen is het gemakkelijk om het ego op te lossen, in het Oosten is het heel moeilijk.
Dit zal een moeilijke opgave voor je worden, eerst iets bereiken en het dan te verliezen – want je kunt alleen iets verliezen dat je bezit. Als je het niet bezit, hoe kun je het dan verliezen?

Osho: My Way, The Way of the White Clouds #8