Ego, ambitie, macht

Het boek ‘Freedom from Illusion‘ is onlangs verschenen. Als subtitel heeft het boek:
Het Boek van het Ego. Hierbij is de korte aanduiding van het ego als volgt:
‘Het ego is een ijsberg. Laat het in diepe liefde smelten, zodat het verdwijnt en jij deel van de oceaan wordt.’   Osho 

Osho onderzoekt in dit boek onder andere het ontstaan van het ego en wat het verschil is tussen het ego en wie je wezenlijk bent.

Betekenis en ontstaan van het ego
We leven in tijden van ‘Fake News’ en we vragen ons af waar al deze kwesties van vervorming van de werkelijkheid vandaan komen. Osho identificeert onze ‘nep-persoonlijkheden’ als de hoofdoorzaak, ook wel ‘het ego’ genoemd. Het ego betekent je ambitie om superieur te zijn aan anderen, hoger te zijn dan anderen, groter te zijn dan je werkelijk bent; op elk gebied belangrijker te zijn, iemand te zijn die macht heeft over mensen, hetzij door politiek, hetzij door geld. Dit zijn allemaal verschillende dimensies van je ego. 
En als je deze verlangens blijft vervullen, kun je nooit tot een staat van tevredenheid, tot een staat van vervulling komen, omdat het ego net als de horizon is. Hij lijkt zo dichtbij – alsof je gewoon wat meer moet lopen en dan zul je hem bereiken. Maar tegen de tijd dat je daar bent aangekomen, is de horizon ook verdwenen. Het ego is je psychologische horizon. Je kunt doorgaan, maar je zult nooit op een punt komen waarop je kunt zeggen: ‘Mijn ego is tevreden.’ En omdat je probeert het ego te vervullen, vergeet je je echte taak. Wie gaat je echte zelf ontdekken, dat niet het ego is? Osho geeft als illustratie het verhaal over Alexander de Grote die ook ten prooi viel aan de ambities van het Ego. Het enige waar hij oog voor had was om een wereldveroveraar te worden.

   Alexander de Grote

Een ego-loos persoon is noch egoïstisch noch bescheiden
Het ego is precies het tegenovergestelde van je echte zelf. Het ego ben jij niet. Het geeft je nooit een glimp van je echte authentieke zelf, maar je leven speelt zich wel daar af, in je authenticiteit. Daarom veroorzaakt dit ego alleen ellende, lijden, vechten, frustratie, waanzin en zelfmoord. Osho stelt een rebelse benadering voor en de grootste rebellie is om een ​​authentieke waarnemer van ons ego te worden. Het tegenovergestelde van het ego is geen nederigheid. Osho waarschuwt ons om niet in dergelijke misverstanden te trappen. De egoloze persoon is niet nederig, omdat het ego zich in nederigheid kan verbergen en een nieuwe rol kan spelen. Het kan je het gevoel geven dat je de meest bescheiden persoon bent die er is, maar dan is het ego via de achterdeur binnengekomen. Een egoloos persoon is noch egoïstisch noch bescheiden, hij is eenvoudig authentiek, hij is eenvoudig waarachtig. Het maakt niet uit of je geniet van zijn waarheid of dat je gekwetst bent door zijn waarheid.

Dit boek is een bloemlezing van de complexe kwesties van het ego, ambitie, macht en de neiging tot destructie vanuit het perspectief van een hedendaagse mysticus. Osho wijst de weg naar bevrijding van de illusies van de persoonlijkheid door een innerlijke revolutie, namelijk de ‘Psychologie van de Boeddha’s’. 
Het boek ‘Freedom from Illusion’ is in de Nederlandse boekhandel te bestellen.

Boekbespreking van Donna van der Steeg.