Een vredige bevalling

In de NRC van 13 juni stond een artikel over anekdotes uit de praktijk van vroedvrouwen: Kraamkamer van vele vroedvrouwen. Een van de anekdotes vermeldt een bevalling bij een sannyasin:

‘Of iemand van de Bhagwanbeweging die ik vanwege een stuitligging naar het ziekenhuis wilde hebben en slechts met moeite daar kreeg. In de verloskamer werd een portret van de grote goeroe opgehangen en negen sanyassins (volgelingen) stonden rondom haar bed. Het kind van vierenhalve kilo kwam langs natuurlijke weg en heel rustig ter wereld. Een gynaecoloog, die stiekem in de deur had staan kijken, zei dat hij nog nooit zo’n vredige bevalling had gezien.’