Een van de grootste taboes: het terugdringen van de overbevolking

Osho heeft 30 jaar lang gesproken over het probleem van de overbevolking. Hij is een voorstander van een aantal jaren van absolute geboortebeperking. Dat wil zeggen: dat er geen vermindering van het aantal geboortes is, maar dat er een tijdlang helemaal geen geboortes meer plaatsvinden. Pas dan is het mogelijk, aldus zijn visie, om de aarde weer leefbaar te maken voor zoveel mogelijk mensen. 
‘De bevolking moet in aantal worden teruggedrongen als de mens wil blijven bestaan en zijn waardigheid, zijn eer, zijn recht om te leven wil behouden.’ 
Osho, It ’s all about Change.

Osho is om deze uitspraken verguisd door vrijwel alle godsdiensten. En door politici wordt het onderwerp ‘overbevolking’ gemeden. Want je maakt jezelf als politicus niet populair door te tornen aan een zogenaamd fundamenteel recht. Dat zou zijn: iedere mens heeft het recht om zich voort te planten.
Nu tornt David Attenborough aan dit recht. Hij geeft aan dat in een wereld met zulke ernstige problemen het niet langer een fundamenteel recht is om kinderen te krijgen: ‘Al onze milieuproblemen zijn gemakkelijker op te lossen als we met minder mensen zijn en moeilijker – en uiteindelijk onmogelijk – met steeds meer mensen.‘


David Attenborough.

De wereld van de natuur verkeert onder de ondraaglijke druk van de menselijk bevolking en diens activiteit. Door wetenschappers wordt gesproken over de Zesde Massale Vernietiging op aarde. Hierdoor zien we bijvoorbeeld allerlei wilde diersoorten in rap tempo in aantal afnemen en zelfs volledig verdwijnen.
Bij Projecten van de Verenigde Naties gaat men ervan uit dat er stabilisatie en reductie van de bevolking binnen decennia mogelijk zijn, maar daar wijzen de cijfers niet op. De stabilisatie van de bevolkingsgroei zal, volgens David Attenborough, pas plaatsvinden nadat aantallen bewoners al hoger zijn dan de aarde aan kan. Daarom is de absolute conclusie van de nu 92-jarige Attenborough: ‘De bevolkingsgroei moet stoppen.’