Een Tibetaanse Avatar

In een artikel in Sannyas Magazine staat het verhaal van Swami Govind Siddharth, een discipel van Osho (toen nog Bhagwan Shree Rajneesh geheten) die In 1972 op bezoek ging bij een klooster in de Himalaya. Hij kreeg een onderhoud met de Karmapa Lama, een van drie levende verlichte incarnaties van een Bodhisattva.


De 16e Karmapa Lama, Rangjung Rigpe Dorje

De Karmapa Lama herkende Siddharth als een vertegenwoordiger van Osho en heette hem hartelijk welkom. ‘Hij is de grootste incarnatie in India sinds Boeddha en hij is een levende boeddha!’ zei de Lama over Osho. Hij is de enige die een wereldleraar kan worden maar ‘slechts een paar mensen zullen beseffen wat hij is.’
Hij zei dat Osho in het verleden een van de Tibetaanse Avatars (Goddelijke Incarnaties) was en dat zijn gouden standbeeld van 2 levens geleden in het geheim in Tibet worden bewaard onder een verzameling van 99 gouden standbeelden van Goddelijke Incarnaties.


Het klooster in Rumtek, niet ver van Gangtok in Sikkim, India.

Hieronder zijn fotokopieën van het artikel in Sannyas Magazine. Als je de tekst moeilijk leesbaar vindt, kun je in een artikel op Sat Sangha Salon ook de transcriptie ervan lezen: 16th Karmapa speaks to Govind Siddharth about Osho.