Een soefi mysticus mag een wens doen

Tevreden zijn met jezelf zoals je bent is verlichting.
Als je het mij vraagt is verlichting: tevreden zijn met jezelf zoals je bent. Het is niet zoiets bijzonders als wat yogi’s ervan gemaakt hebben: kundalini die omhoog rijst, licht dat verschijnt, innerlijke ervaringen, engelen en goden enzovoort. Dat is allemaal onzin als je weet waar het om gaat. Verlichting is helemaal niet zoiets.
Al die dingen – kundalini en het licht en god en engelen en hemel en hel – komen uit de tas van de tovenaar. Jij wil ze hebben – hij haalt ze meteen tevoorschijn, hij levert ze. Jij schept de vraag en de tovenaar komt met het aanbod. Jij wilt iets speciaals, hij geeft het je. Hij buit je uit. Hij leeft op jouw absurde verlangens.
Lao Tse is uiterst eenvoudig. Hij heeft geen tas. Hij zegt: waarom niet gewoon ZIJN? Wat mankeert daaraan? Wat mankeert er aan dat wat je bent? Waarom zou je je inspannen? En wie gaat zich inspannen? Jij gaat je inspannen. Je inspanning kan niet boven jou uit gaan en alles wat je doet, jij doet het. Hoe kan dat nou boven jou uit gaan? Hoe kan dat er nou bovenuit stijgen? Hoe kun je door je eigen inspanning er bovenuit stijgen?
Dat is niet mogelijk, je probeert iets te doen wat onmogelijk is. Je kunt wel duizenden levens blijven springen en nog niets bereiken. Accepteer jezelf. Dat is de enge realiteit die er is, dat is de enige mogelijkheid die er is. Accepteer jezelf zoals je bent en plotseling wordt alles getransformeerd.
 
Voor Lao Tse is acceptatie het woord, niet verlichting. Totale acceptatie, wat er ook gebeurt. Verder is er niets mogelijk. Zo zitten de dingen in elkaar.
Zo is het met je gebeurd in dit onmetelijke universum. Het onmetelijke universum wilde dat je zo was, accepteer dat nou maar. Je hebt maar twee keuzes: of je wijst jezelf af of je accepteert jezelf.  Als je jezelf afwijst, dan staan er weer twee mogelijkheden open voor je: je wijst het op een wereldse manier af of op een bovenaardse manier af. Als je jezelf op een wereldse manier afwijst betekent het dat je mooier zou willen zijn dan je bent, je zou sterker willen zijn dan je bent, je zou rijker willen zijn dan je bent, je zou een groter huis willen hebben dan je hebt. Zo wijs je het op een wereldse manier af.
Als je jezelf op een bovenaardse manier afwijst, de religieuze manier, betekent het dat je satori, samadhi, verlichting, nirvana wil bereiken. Je wil worden zoals Boeddha, je zou God willen bezitten, je zou in eeuwige gelukzaligheid willen leven. Zo wijs je het op een religieuze manier af. Het zijn allebei afwijzingen en allebei verkeerd. Voor Lao Tse zijn ze allebei even absurd.
Die handel van jou is een handel, je tempel maakt daar ook deel van uit. Je aardse verlangens zijn wereldse verlangens. Je bovenaardse verlangens zijn ook verlangens en aards. In feite kunnen er geen bovenaardse verlangens bestaan. Verlangen is op zichzelf aards. Verlangen betekent deze wereld.


 
Ik wil je graag een anekdote vertellen. Het gebeurde in het leven van een soefi. Een groot mysticus, die stilletjes op zichzelf woonde, werd op een dag plotseling gewekt door een boodschapper van God.
De boodschapper zei: ‘Uw gebeden zijn aanvaard. Nu is het Opperwezen, de Schepper, heel blij met u. U mag iets vragen en alles wat u verlangt zal worden vervuld. Vraag iets en het zal onmiddellijk vervuld worden.
De mysticus stond er een beetje verbaasd van en hij zei: ‘U komt net iets te laat. Toen ik iets nodig had, toen ik veel verlangens had, kwam u nooit opdagen. Nu heb ik geen verlangens meer, ik heb mezelf geaccepteerd, ik voel me helemaal op mijn gemak, helemaal thuis. Nu maak ik me er zelfs niet druk om of God wel bestaat of niet, ik bid niet tot hem. Ik bid omdat het goed voelt. Ik ben er helemaal mee opgehouden om over hem te denken. Mijn gebed is tot niemand meer gericht, ik bid gewoon zoals ik adem. Het is zo mooi, het maakt niets uit of God al dan niet bestaat. U komt net iets te laat. Nu heb ik geen verlangens meer.’
Maar de engel zei: ‘Daar zal God beledigd door zijn. Als hij zegt dat je om iets kunt vragen, moet je er ook om vragen.’
De man stond er verbaasd van, hij haalde zijn schouders op en zei: ‘Maar wat moet ik vragen? Kunt u mij een voorstel doen? Want ik heb alles geaccepteerd en ik voel me zo vervuld. U kunt hoogstens tegen God gaan zeggen dat ik dankbaar ben. Breng hem mijn dank over. Alles is zoals het zou moeten zijn. Er ontbreekt niets aan, alles is perfect. Ik voel me blij, gelukkig en ik weet niets over het volgende moment. Dit moment is alles, ik ben vervuld. Ga hem maar mijn dank overbrengen.’
Maar de engel was een koppige. Hij zei: ‘Nee, u zult iets moeten vragen, gewoon uit beleefdheid. Begrijp dat nou een beetje.’
Toen zei de man: ‘Als u er op staat, vraag God dan of hij mij zo verlangenloos laat zijn als ik ben. Geef me maar één ding – verlangenloosheid…’


 
… of acceptatie, beide komen op hetzelfde neer.
Verlangen betekent iets afwijzen, je wil graag iets anders zijn. Verlangenloosheid betekent acceptatie, je bent gelukkig met de dingen zoals ze zijn. In feite zijn de dingen irrelevant, jij bent gelukkig. Jij bent gelukkig, daar gaat het om.
Lao Tse zegt: wees tevreden zoals je bent, verder heb je niets nodig – en dan gebeurt het plotseling allemaal. In diepe acceptatie verdwijnt het ego. Het ego bestaat door afwijzing: altijd als je iets afwijst, bestaat het ego. Altijd als je nee zegt, wordt het ego versterkt. Maar altijd als je ja zegt, helemaal ja zegt tegen het bestaan, dat is de grootste meditatie die je kunt binnengaan. Alle andere meditaties kun je binnengaan, maar daar zal je ook weer uit moeten komen. Dit is de enige meditatie waar je binnengaat en waar je niet uit kunt komen, want als je er eenmaal binnengaat, ben je niet meer. Niemand kan eruit komen.
 
Osho: Tao: The Three Treasures, Talks on Fragments from Lao Tzu’s Tao Te Ching,Volume 1, Chapter 10, Question 2.
Uit de serie 1001 verhalen, verzameld door Shanti. 
Eerder verschenen in het Engels in Osho News, www.oshonews.com.

 Afbeeldingen:
https://i.pinimg.com/736x/a6/a2/83/a6a283182deb1dc79134e6f3474b95e1–lao-tzu-quotes-laos.jpg
https://i.pinimg.com/736x/36/72/e0/3672e04fbba6a117f49bd52f0871bd1e–lao-tzu-quotes-quotes-of-wisdom.jpg
http://www.azquotes.com/picture-quotes/quote-lao-tzu-says-accept-yourself-non-acceptance-is-the-root-of-all-the-trouble-none-of-us-rajneesh-53-82-74.jpg