Een sannyasin zijn

Om mijn sannyasin te zijn is een zekere toewijding, een zekere overgave nodig. En ik wil niet dat je je overgeeft aan mij, of dat je toegewijd bent aan mij. Ik wil dat je je overgeeft aan de natuur, toegewijd bent aan het bestaan. Je hoeft mijn sannyasin niet te zijn, je moet gewoon een sannyasin zijn — en dat is de enige manier om mijn sannyasin te zijn.

Het is geen rechtstreeks fenomeen — dat je jezelf rechtstreeks toewijdt en je overgeeft aan het bestaan. Maar hoe dieper je je overgeeft aan het bestaan, het leven, de natuur, hoe liefdevoller, hoe begripvoller, hoe inzichtelijker je wordt; en dat inzicht zal je dichter bij mij brengen. Je zult via mij, indirect, de staat van totale overgave, een totaal vertrouwen vinden.

Wees niet bezorgd dat je dat totale vertrouwen nu niet hebt. Zelfs als je een klein beetje vertrouwen hebt, is dat genoeg om mee te beginnen. Open gewoon een bankrekening; je hoeft geen miljoenen te hebben om de bankrekening mee te openen. Met het kleinste vertrouwen kun je die reis beginnen, en naarmate de reis dieper wordt, wordt het vertrouwen dieper. Spoedig zul je merken dat je omringd bent met alleen maar vertrouwen. Op dat moment zul je voelen dat je mijn sannyasin bent.

Zij die rechtstreeks tot mij gekomen zijn kunnen verraden. Zij die niet rechtstreeks tot mij gekomen zijn kunnen geen verraad plegen, want zelfs voor ze tot mij kwamen hadden ze al iets van het hiernamaals geproefd, verraad plegen is onmogelijk. Maar er zijn vele sannyasins geweest die rechtstreeks tot mij gekomen zijn. Zij begonnen hun verbintenis, hun vertrouwen, ten opzichte van mij als een spiritueel begin. Dat is geen juist begin, want dat betekent dat er een zeker geloof is. Zij kennen mij niet, zij kunnen mij niet kennen — en toch hebben zij geloofd.

Er is een gevaar omdat er twijfel is; de twijfel kan elke dag hun geloof overnemen. Maar de authentieke sannyasins, de echte, zijn op een zeer indirecte manier tot mij gekomen. Het is heel moeilijk om uit te maken wie op welke manier gekomen is, want het is iets innerlijks dat je niet kunt zien. Maar de mensen die langzaam zijn gekomen, terwijl ze probeerden me te begrijpen, stap voor stap, op weg naar natuurlijkheid, authenticiteit, oprechtheid… komen op een dag plotseling tot de ontdekking dat ze familie van me zijn. Vreemd — ze hadden er nooit naar gezocht, ze hebben er geen moeite voor gedaan. Het is een ontdekking. Sannyas moet voor mij een ontdekking zijn. Dan kan je het niet verliezen; het is je eigen ontdekking.

Osho, Beyond Psychology # 15