Eén meester is genoeg

‘Eén meester is genoeg en duizend-en-een mentors zijn niet genoeg. Mentors zijn leraren, het zijn trainers. Een meester is geen leraar, hij is geen mentor en hij is geen trainer. De functie van de meester is om aanstekelijk te werken – het is geen onderricht, het is aanstekelijk zijn. Hij onwijst je niet in iets. Hij creëert eenvoudig een energieveld rondom je, hij omgeeft je en in die energie rondom begint er iets in je te resoneren. Dat is intuïtie.
De leraar is afhankelijk van onderricht (tuition), hij onderricht je. De meester is afhankelijk van intuïtie. Hij creëert een situatie. In die situatie begint er iets in je op gang te komen wat daarvoor niet zo was, dat is alles. Maar hij geeft je niets. Hij is een katalysator.

Hij geeft je alleen dat wat je al hebt, en al vanaf het begin, maar je was je er niet meer bewust van, je was het vergeten. Hij herinnert je eraan. Hij provoceert iets in je dat in slaap is. Hij graaft een bron in je – maar het water is van jou! Hij breekt, blaast dingen op en brengt zaken aan het wankelen, maar wat er opwelt is van jou, helemaal van jou.
Hij geeft je je eigen wezen.’
Osho: The Perfect Master.

De lezingenserie The Perfect Master is momenteel als audioboek verkrijgbaar bij osho.com,