Echte mystiek vergt zelfonderzoek

‘Het is mooi dat mensen vragen kunnen stellen, het maakt hen daardoor tot een absoluut unieke soort op deze aarde. De dieren, zoals bijvoorbeeld buffels of vogels, hebben de situatie te accepteren zoals hij is, ze kunnen er geen enkele vraag over stellen. Maar een mens is geboren met dit vermogen.’  Osho.

Daarom noemt Osho dit boek: ‘Man is born with a question mark in his heart.’ De mens wordt met een vraagteken in zijn hart geboren. Natuurlijk is het wel gemakkelijk en lekker rustig om geen vragen in jezelf te laten opkomen. Maar een dergelijk vreedzaam klimaat gaat dan wel ten koste van veel wezenlijke dingen. Het is niets anders dan doodse vrede, want je verliest je levendigheid en je intelligentie stompt af. Tenzij je bereid bent om vraagtekens te blijven zetten, zegt Osho, zul je niet weten wat mystiek is. En dat is heel wat anders dan de dingen mystificeren. 

Bij mystiek ben je namelijk bereid om met je vragen tot op de bodem van je wezen te gaan. En mystificatie vindt dus plaats als je, onnodig, een geheimzinnige waas over iets legt waardoor het ontoegankelijk wordt. Je geeft klakkeloos aan anderen door wat er gepredikt wordt en je staakt elk verder eigen onderzoek, waarmee de vraagtekens dus vernietigd worden. Het was om die reden dat geloofsverkondigers meestal in een taal spraken die de mensen niet kenden, zoals bijvoorbeeld in het Sanskriet. In gewone taal omgezet, verloren de heilige boeken dan veel van hun zogenaamde glorie. 
Boeddha wilde mensen tot zelfonderzoek aanzetten en hij sprak daarom bewust de taal van het volk, het zogenoemde Pali. Door deze benadering was hij in staat om de bestaande geloofsverkondigingen te demystificeren.
Veel vraagtekens zijn inmiddels uit het leven verdwenen. Kinderen zitten vol met vragen, maar voordat ze die hebben kunnen uiten, worden ze vaak al volgestopt met pasklare antwoorden. Verder doorvragen wordt op deze manier helaas al heel jong de kop ingedrukt. Het leven is een mysterie en dit inzicht zie je bij echte meesters dominant aanwezig.

Het boek en het e-book “Born With a Question mark in your Heart” zijn verkrijgbaar bij de Boekhandel.