Door te delen komt je liefde op gang

I Am That is een klassiek Osho boek dat lange tijd geen herdruk door Osho Media. beleefd heeft. Het is echter door de Indiase uitgever Jaico, die verschillende Osho boeken uitgegeven heeft, wel enkele keren herdrukt. 
Letterlijk betekent Upanishad ‘Zitten aan de voeten van de meester’.  Gewoon stil zitten bij een meester is genoeg, want de aanwezigheid van de meester werkt aanstekelijk, de aanwezigheid van de meester is overweldigend. Zijn stilte gaat diep in je hart doordringen. Zijn aanwezigheid krijgt een magnetische aantrekkingskracht op je: die trekt je uit de modder van verleden en toekomst.
Bij Upanishad, het zitten aan de voeten van de meester, is sprake van communion, niet van communicatie, want bij communicatie is er sprake van woorden en gaat het van hoofd naar hoofd. Bij communion gaat het om een gebeuren van hart tot hart. Dit is, aldus Osho een van meest grootse geheimen van het spirituele leven. En dit proces is nergens en nooit zo goed begrepen als in de dagen van de Upanishads. 

Belangrijk is dat de Upanishads niet tegen het leven gericht zijn. Integendeel: ze vinden dat je het leven in zijn totaliteit moet leven. Ze wijzen je niet op escapisme. Nee, hun devies is: in de wereld zijn, maar niet van de wereld zijn. Je blijft dan in zekere zin boven de wereld staan, in een transcendente relatie tot de wereld.
Het gaat er daarbij geenszins om, van dingen af te zien, maar van het leven te genieten: het is een goddelijk geschenk.
De Upanishads spreken over Het Geheel. Dàt is Het Geheel en dan gaat het over het ultieme, het absolute aspect van het Geheel. Het is verborgen, onzichtbaar, het is het niet-manifeste: je kunt het God noemen, waarheid, nirvana, Tao, Dhamma of Logos. 
En verder: ‘Dìt’ is ook het Geheel. ‘Dit’ betreft de wereld van de verschijnselen, de manifeste wereld, de wereld die je omringt. ‘Dat’ is je centrum en ‘Dit’ is je omgeving. Beide zijn heel, in feite zijn beide een Geheel. 
‘Uit het Geheel ontstaat het Geheel’ zeggen de Upanishads. Uit ‘dat’ ontstaat ‘dit’ en uit het geheel kan alleen het geheel geboren worden. Maar hoewel uit het Geheel het Geheel voortkomt, betekent dat niet dat het Geheel iets verliest. Het verliest niets, het blijft het geheel. Deze uitspraak acht Osho als geweldig belangrijk en hij licht het aan de hand van een ervaring toe.

Osho geeft aan: Je houdt van iemand; dat betekent níet dat je omdat je liefde gegeven hebt, minder overhoudt. Integendeel, het kan zelfs meer zijn. Het gaat hier niet om gewone economie. Daarin geldt: als je iets weggeeft, houd je natuurlijk minder over.
Maar de innerlijke wereld functioneert totaal anders. Je geeft liefde en je hebt nog steeds evenveel liefde of zelfs meer. Het kan namelijk het geval zijn dat door te geven, je liefde gaat stromen. Mogelijk was je liefde slapend of stagneerde zij; door te delen, komt je liefde op gang. Helaas gebruiken mensen voor hun innerlijk leven ook de economie van de buitenwereld en daarom gedragen ze zich nog altijd op een kinderlijke en domme manier.