De zon schijnt altijd

The Great Secret, Songs on the Talks of Kabir. 

Osho gebruikt tien van Kabir’s onvergelijkbare songs waarin het om ‘de geliefde’ draait- dit is de soefi-uitdrukking voor de staat van verlichting. Hoewel Kabir enkele eeuwen geleden leefde, creëert Osho een directe link met hem. Door zijn eigen muzikale manier van uitdrukken, aangeboren en natuurlijk, versterkt Osho de boodschap van Kabir en maakt deze toegankelijk en relevant voor elke hedendaagse zoeker.
 
‘De waarheid omringt je. Hoe kun je die dan vinden? De waarheid is er al; het basisprobleem is dat je geen zicht hebt. De zon schijnt altijd maar je bent blind. Wat moet een blinde man zoeken? De zon of het vermogen om te zien? Als je niet kunt zien, wat kun je, zelfs als de zon naast je zit, dan doen? Je zult hem niet kunnen zien; je blijft in de duisternis. Het gezichtsvermogen is nodig. Dat vermogen is liefde. God is altijd aanwezig. Hij is overal om je heen. Maar je bent je gezichtsvermogen kwijt; je bent de middelen om hem te ervaren kwijtgeraakt.’
Osho

En hij geeft verder aan: ‘Liefde is het vermogen om te ervaren. Liefde is sensitiviteit. Liefde is de ervaring waarbij al je onzuiverheden weggespoeld worden en je al je deuren open gooit, al je poorten.’ Dan alleen kan het gebeuren dat ‘Wie er dan ook maar voor je deur staat, is niet langer een vijand of vriend, maar een geliefde en je opent je deur voor hem. Wanneer je begint te voelen dat de hele wereld van jou is, wanneer je de geliefde begint te zien in iedereen die aan je deur komt, wanneer je geen vreemden of vijanden meer ziet, wanneer je overal alleen vrienden begint te zien – wanneer dit fenomeen in jou plaatsvindt, weet je dat je liefde hebt gevonden.’

Osho legt uit dat het leven uit tegenstellingen bestaat, geboorte en dood, ellende en geluk, voorspoed en tegenslag, gezondheid en ziekte. Al deze hoedanigheden bewegen zich van de ene pool naar de andere. Het ene moment bevind je je aan de ene pool  en je kunt je er geen voorstelling maken van dat je aan de andere pool zult zijn. Maar later, als je terugkijkt en analyseert wat er in je leven gebeurt, zul je het volgende zien. Iedere staat van zijn transformeerde zich uiteindelijk in het tegendeel ervan. 
 
Geluk duurt niet lang en ellende ook niet, betoogt Osho, de ene toestand maakt voortdurend plaats voor de andere. Als je dit begrijpt, raak je niet in de war wanneer ellende je te pakken heeft want je weet dat het snel genoeg toch weer verandert. En bij overweldigend geluk vindt het zelfde fenomeen van verandering plaats. 
Dit verschijnsel drukt Kabir uit in de volgende woorden: ‘What’s full empties out, What’s empty fills up’. ‘Wat vol is, wordt leeg, Wat leeg is, wordt opgevuld’ 
Osho concludeert: ‘Hieraan is geen ontsnappen mogelijk. Het is een eeuwigdurende levenswet.’


Kabir Das was een Indiase mystieke dichter uit de 15e eeuw, geboren in Varanasi (Benares). Hij groeide op in een moslim familie maar zijn leermeester was een hindoe bhakti leider, Ramananda. Hij wordt zowel door de hindoes, de moslims als de sikhs vereerd.

Boekbespreking van Donna van der Steeg.