De wilde ganzen en het water

Dit schitterend uitgevoerde boek is een herdruk van Osho’s lezingenserie uit Poona I. De afbeelding op de cover is veelzeggend. Osho noemt deze bestaande zenuitspraak: 
De wilde ganzen hebben niet de bedoeling om zichzelf te reflecteren.
Het water heeft geen mind om hun beeltenis te ontvangen.
En hij werkt die als volgt uit naar een meer uitgebreide versie: ‘Als de wilde ganzen over het water vliegen, zal het water hen reflecteren. De reflectie is, het beeld is er, maar het water is niet van zins om de wilde ganzen te reflecteren en de wilde ganzen hunkeren er ook niet naar om gereflecteerd te worden.’ Osho gebruikt deze metafoor in ‘The Wild Geese and the Water’om duidelijk te maken hoe je in een materiële wereld kunt leven en toch je reflecterende bewustzijn kunt gebruiken. 

Het boek bevat een serie vragen en antwoorden die allemaal draaien om het thema: hoe in de wereld te zijn zonder van de wereld te zijn. En hij dringt er op aan om onze dagelijkse ervaringen in de gewone wereld voor onze transformatie te gebruiken. Osho biedt ons de verlichte visie van verantwoordelijkheid voor ons ‘religieus zijn’ te nemen – en voor de vreugde om onze echte en unieke individualiteit te leven. 
‘Bedenk wel steeds,’ betoogt Osho, ‘dat ik geen enkel onderscheid maak tussen het het gewijde en het wereldse. Voor mij is het gewone leven het enige leven. Ja, er is een manier om het te leven op een mooie manier of op een lelijke manier, met inzicht of vanuit blindheid. Men kan hetzelfde gewone leven op zo’n voortreffelijke en buitengewone manier leiden dat het gewijd wordt, maar er is geen ander leven dan dit. Je moet de kunst leren om dit heel gewone leven in iets moois te transformeren.’

Verder worden er tijdens deze lezingenserie vragen aan Osho gesteld. Deze gaan over:
• Wat is het verschil tussen plezier en geluk? 
• Bestaan er toevalligheden die zonder enige betekenis zijn?  
• Is het mogelijk dat een verlicht mens danst?
Dit boek betekent eenvoudig een uitnodiging die je aan jezelf doet. Je bent alleen wat je bent en dat is perfect.