De vlucht naar de werkelijkheid

Osho, toen ik mijn baan als politiek verslaggever opgaf om naar Poona te komen, noemden sommige van mijn vrienden die zich bezighouden met de strijd tegen kernoorlog, kernenergie, de vernietiging van het milieu, de ontmanteling van democratische vrijheden, enzovoort, mij een escapist.
Soms vraag ik me af of ze gelijk hebben. Hebben ze gelijk?

Satyananda, ze hebben gelijk, maar ze hebben gelijk in een totaal andere betekenis waarvan ze zich niet bewust zijn. Je kan vluchten van de werkelijkheid, je kan ook vluchten naar de werkelijkheid. En het tweede is het geval. Wanneer je in meditatie of in sannyas gaat, is het vluchten naar de werkelijkheid, niet van de werkelijkheid. Want het meest werkelijke in jou is je eigen centrum. Hoe verder je van je centrum verwijderd bent, hoe verder je van de werkelijkheid verwijderd bent.


En de strijd die ze blijven voeren tegen kernenergie, de vernietiging van het milieu, de ontmanteling van democratische vrijheden, enzovoort, zal niet slagen op hun manier – het is niet mogelijk om op die manier te slagen.
Wij strijden hier niet tegen zoiets, omdat we het bij de wortels zelf aanpakken. Zij vechten alleen tegen de bladeren. Waar komt kernenergie vandaan? Wie heeft het gemaakt en waarom? Waar komt oorlog vandaan en waarom? Wie heeft het milieu vernietigd en waarom?
Waar komt al deze vernielzucht vandaan? Waarom is er geen democratie in de wereld? Waarom is er geen individuele vrijheid in de wereld? Wie heeft dit allemaal gedaan? Denk je dat je één of andere partij, één of andere klasse, één of ander deel van de samenleving hiervoor verantwoordelijk kunt stellen? Dan heb je het helemaal mis.

Het is de menselijke mind die verantwoordelijk is. De manier waarop de menselijke mind tot nu toe heeft bestaan is op de een of andere manier verkeerd. De menselijke mind heeft nog niet geleerd hoe hij creatief moet zijn en daarom is er vernietiging. En er zal vernietiging zijn, tenzij we het fundament van de menselijke mind veranderen.

Strijden tegen oorlog zal niet helpen, want dat is weer een nieuwe oorlog. Heb je de pacifisten en hun optochten niet gezien, en hoe ze krijsen en schreeuwen en hoe kwaad ze zijn? En het zijn pacifisten. En elke pacifistische optocht eindigt in vernieling: ze plunderen winkels en steken bussen in brand en gooien stenen naar de politie. En ze waren gekomen om de vrede te propageren.
Dit is een oude stommiteit. Alle oorlogen worden in naam van de vrede gevoerd, alle oorlogen zijn altijd in naam van de vrede gevoerd. Zie je het punt niet? De mens wil vechten, elk excuus is goed. En vrede is een prachtig excuus.

Meer: Osho: Unio Mystica Vol. 1 #2 deel 2

Image by Antonio Cansino from Pixabay