De schoonheid van de ziel

The Beauty of the Human Soul, Provocations into Consciousness.
‘The Beauty of the Human Soul’ is een deel uit de serie ‘Authentic Living’ van Osho. Het boek bevat toespraken van de eigentijdse mysticus gedurende zijn verblijf in de United States. In dit deel is duidelijk de intieme setting setting merkbaar waarin deze tijdloze talks gegeven werden, voor een relatief klein gehoor uit de mensen van de commune te Oregon. Alles komt op tafel – geloof in God, de betekenis van compassie, wat er gebeurt als we sterven.

Osho deelt verhalen uit zijn eigen leven, brengt nieuwe inzichten in oude parabels en daagt zo de toehoorder uit zijn/haar bewuste en onbewuste aannames onder de loep te nemen. Vanuit de vragen die gesteld worden, gaat Osho steeds meer over op een verhandeling over waarom wij als menselijke wezens hier zijn en wat we op deze planeet doen.
De uitdaging is om niets maar ‘voor lief’ te nemen en geen enkele heilige koe zonder grondig onderzoek te laten. De uitnodiging is om de stap in het onbekende te nemen zonder enig idee van wat er zou kunnen gebeuren, vergezeld van grote creativiteit, sensitiviteit en bewustzijn, maar zonder vaste ideologie.
Osho geeft aan: ‘Je moet een transformatie ondergaan en die kun je alleen zelf doen. Behalve jij kan niemand in dat gebied komen. En dit is de schoonheid van de menselijke ziel, dat zij absoluut onbereikbaar is voor iemand anders. Je centrum wordt dusdanig beschermd door het bestaan dat niemand het zelfs maar kan aanraken.’

   je in het onbekende begeven

‘Wanneer je je iedere dag in het onbekende begeeft met geen enkel idee over wat er gaat gebeuren, met grote creativiteit, gevoeligheid, bewustzijn, maar zonder enige vaste ideologie; wanneer je nieuwe weiden gaat verkennen, nieuwe pieken in het bestaan, dan zul beslist niet langer deel uit maken van de massa. De menigte heeft een hekel aan individuen, om de eenvoudige reden dat ze zo anders zijn. Men haat hen omdat ze rebels zijn. Men haat hen omdat ze niet gemakkelijk tot slaaf gemaakt kunnen worden, in feite is het onmogelijk om ze tot slaaf te maken. Men haat hen vanwege hun intelligentie, men haat hen vanwege hun vreugde, men haat hen vanwege hun creativiteit. Men wil hen om zeep helpen.’

Het boek ’The Beauty of the Human Soul’ is verkrijgbaar bij de Nederlandse boekhandel.

Boekbespreking van Donna van der Steeg.