De rebelse spirit

The Rebellious Spirit.
Centraal in Osho’s visie op de Nieuwe Mens staat wat hij de ‘Rebelse Spirit’ noemt. Deze toespraken geven een glimp van wat hij bedoelt met deze manier van leven en hoe hij met mensen werkt om die tot stand te brengen. De woorden van Osho geven precies de Rebelse Spirit weer – vol leven, vurig en moedig.
In antwoord op vragen spreekt Osho over vele kwesties, zoals wat het betekent om echt lief te hebben, de ambitieuze drang van het ego naar verlichting, het onderdrukken van speelsheid door de samenleving – en het opnieuw ontdekken ervan en de zegening van lachen.


Osho’s visie vindt zijn basis dus in rebellie. De rebel schopt niet tegen de gevestigde orde aan. Hij transformeert zichzelf en het gevolg is, dat de naaste omgeving mee kan veranderen. En dit kan vervolgens een steeds weidser karakter krijgen. De Rebelse Spirit bevindt zich in ieder van ons. We kunnen haar vinden door ons bewust te worden van onze sociale conditionering en deze steeds meer op te geven. Dan trekken de stofwolken van opgelegde nonsens op en ontstaat er een kristalheldere wijze van zien. En die kan niet anders dan rebelse elementen omvatten. De nodige humor kan bij het verschijnsel rebellie niet ontbreken.
Hier volgen enkele uitspraken die Osho over de Rebelse Sprit/de Rebel doet.


‘Mijn idee over de Rebel en Rebellie is heel eenvoudig: een man die niet leeft als een robot die geconditioneerd is door het verleden. Religie, maatschappij, cultuur – alles van gisteren -komt op geen enkele manier tussen hem en zijn manier van leven, zijn levensstijl.’

‘Hij leeft individueel – niet als een tand in het wiel, maar als een organische eenheid. Zijn leven wordt niet bepaald door iemand anders, maar door zijn eigen intelligentie. De geur van zijn leven is die van vrijheid – niet alleen dat hij in vrijheid leeft, hij staat iedereen toe ook in vrijheid te leven. Hij staat niemand toe zich in zijn leven te mengen; noch bemoeit hij zich met het leven van iemand anders. Voor hem is het leven zo heilig – en vrijheid is de ultieme waarde – dat hij er alles voor kan opofferen: respectabiliteit, status, zelfs het leven zelf. Vrijheid is voor hem wat God in het verleden altijd was voor de zogenaamde religieuze mensen. Vrijheid is zijn God.’

‘De mensen hebben eeuwenlang als schapen geleefd, als onderdeel van een menigte, volgens hun tradities, conventies; het volgen van de oude geschriften en oude disciplines. Maar die manier van leven was anti-individueel; als je een christen bent, kun je geen individu zijn, als je een hindoe bent, kun je geen individu zijn.


‘Een rebel is iemand die volledig volgens zijn eigen licht leeft en al het andere riskeert voor zijn ultieme waarde van vrijheid. De rebel is de hedendaagse persoon. De massa’s zijn niet eigentijds.’
Osho

Interessant in dit boek is ook de manier waarop Osho de visie van Mahatma Gandhi weerlegt. Deze had het idee om de technologie stop te zetten omdat deze anders de aarde zou vernietigen. Osho heeft daar een klinkklare
reactie op en biedt zijn eigen alternatief.

The Rebellious Spirit is als (tweedehands) boek en als audiobook verkrijgbaar via Internet.

Boekbespreking van Donna van der Steeg.