De mind: meester of knecht?

Learning to Silence the Mind, Wellness Through Meditation is een boek dat bedoeld is voor degenen die erin geïnteresseerd zijn om hun meditatie te verdiepen. Osho’s visie voor wat betreft  de mind is, zoals bekend, dat we deze zoveel mogelijk dienen te negeren. Als er gedachten opkomen, is het beter om deze niet te interpreteren, er ook niet mee te vechten, maar ze te laten komen en gaan. Osho heeft het er dan over dat het het belangrijk is om ‘voorbij de mind’ te komen. Niet voor niets eindigt de Avond Meditatie die hij als laatste methode heeft meegegeven telkens met een door hem zelf geleide No Mind. 

In dit boek ‘Learning to Silence the Mind’ wordt door Osho op de kwaliteiten van de mind gewezen. Met de mind kunnen we zaken plannen, dingen berekenen, voor- en nadelen van iets benoemen etc. Het punt is dat in het leven van de mens de mind het helemaal overgenomen heeft. We worden bestuurd door de mind. Daarom is het nodig dat de mind zijn geëigende plaats terugkrijgt. Hiervoor dient het hele scala aan (actieve) meditaties dat Osho in de wereld gebracht heeft. De mind is bruikbaar in de positie van knecht en niet van meester. Maar we hebben de mind de plaats van meester in laten nemen. Als de mind via intensieve meditatie weer daar is waar zij ons goed kan dienen, kunnen we ook de mind verheffen.

Osho geelt aan dat de mind het potentieel heeft om met de dagelijkse uitdagingen van het leven om te gaan en met de problemen van de wereld waarin we leven. Als de mind de overhand krijgt, dienen we de aan – en uitknop te gebruiken en de mind rust te geven. De uitknop is niet zo gemakkelijk te vinden.  Doorgaande (actieve) meditatie is hiervoor het geëigende middel. Verder zijn inzicht, getuige zijn en een gezond gevoel voor humor hier op hun plaats. Iets forceren op dit gebied, gaat totaal niet werken, maar eerder een geduldige alerte houding. Daarnaast zijn er methodes en die worden in het boek gepresenteerd, om een scherpere, creatievere en meer relaxte mind te krijgen.  Als je die volgt, ga je op de top van je eigen unieke intelligentie functioneren.
Binnen dit kader wordt in het boek onder andere naar de uitvoerige uitleg over de structuur en de inhoud van de Osho Nadabrahma meditatie verwezen. Thema’s uit dit boek zijn bijvoorbeeld: ‘De Psychologie van de Boeddha’s’ en ‘Self-Awareness, not Self-Consciousness. 
Learning to Silence the mind is in de Nederlandse boekhandel te bestellen.