De man die van zeemeeuwen hield

The Man who Loved Seagulls. Essential Life Lessons from the World’s Greatest Wisdom Traditions. (Essentiële levenslessen uit de grootste bronnen van wijsheid in de wereld.)

In ‘The Man who loved Seagulls’ bespreekt Osho essentiële verhalen uit de grootste wijsgerige tradities zoals Zen, het Taoïsme, het Christendom en Het Jodendom.  Osho is, zoals we weten, een meester verhalenverteller. Hij interpreteert hier de verhalen en past ze toe naar wat er in het moderne dagelijkse leven speelt. De waardevolle lessen die deze verhalen bevatten betreffen dat wat actueel en universeel is. De verhalen moedigen aan tot meditatie en ze zijn bedoeld om telkens maar weer verteld te worden, om al lezende  nieuwe lagen van betekenis te ontdekken.

In dit boek wordt het accent gelegd op het feit dat mensen geen rationele wezens zijn. Het hele maatschappelijke gebeuren en alles wat daarmee samenhangt verwijzen daar wel naar. Echter: het is niet in overeenstemming met de waarheid. De mens is voor negenennegentig procent irrationeel, zo geeft Osho aan. En het leven verloopt niet volgens de aristotelische logica, maar volgens de inzichten van Hegel. Hegel heeft gewezen op de dialectiek in het leven.
En dat wil zeggen, dat het leven zich tussen tegenstellingen afspeelt. Naast het leven is er de dood, behalve licht is er duisternis en is er mannelijke en vrouwelijke. Dat kunnen we nog wat puntiger zeggen. In het leven zit de dood besloten. We denken, dat, als we de dood uitvlakken, er oneindig leven voor ons ligt.
Maar dat is niet het geval. Op het moment dat we de dood weghalen, verdwijnt ook het leven daarmee. En dit merken we ook op grond van onze eigen ervaring op, als we meer besef van de dood hebben. Als er iemand in onze naaste omgeving overleden is, worden we opeens bij het belang van intens leven bepaald. Dan zijn we weer in staat om van de kleine dingen te genieten en geen moment van het leven door onze handen heen te laten glippen.

 

Er zijn dus tegenstellingen waarbinnen het leven zich afspeelt en het is de kunst om daar een balans in te vinden. Dat vinden we heel mooie geïllustreerd in het verhaal in ‘The Man Who Loved Seagulls’ dat over de twee koorddansers gaat.
Verdere thema’s in dit boek zijn onder meer:
* De futiliteit van geluk na te jagen.
* De reis van vrees naar vrijheid.
* De Zen benadering ten aanzien van de dood en sterven.
* De buitengewone intelligentie van onschuld.

Het boek ’The Man who Loved Seagulls’ is verkrijgbaar als e-book bij de Nederlandse boekhandel.

Boekbespreking van Donna van der Steeg.