De kunst van het sterven

The Art of Dying, exploring the mysteries of Life and Death.
Het boek ‘The Art of Dying’ bevat commentaren op verhalen uit het Chassidisme, verzameld door Martin Buber. We zetten de twee begrippen meestal lijnrecht tegenover elkaar: leven en dood. En dan staat leven voor licht en voor het positieve en dood staat voor duisternis en voor het negatieve. Osho werpt hierop een heel ander licht in ‘The Art of Dying’. Je leeft pas echt in het Nu als je bereid bent om elk moment te sterven ten opzichte van het verleden.
En verder geeft hij aan: ‘De dood en het leven zijn twee polariteiten van dezelfde energie, van hetzelfde verschijnsel. Door te stellen dat het leven en de dood niet tegenover elkaar staan, maar elkaar aanvullen, geeft Osho een volkomen ander perspectief aan de kunst van het sterven en laat hij zien dat het ‘de kunst van leven’ is. Hij beschrijft de weg van het Chassidisme als een leven van kleur, muziek en innerlijke transformatie. En hij maakt deze verhalen over lachende heiligen en prachtige gebeurtenissen relevant voor de moderne wereld.
Het Chassidisme is een stroming in het jodendom die niet-serieus is te noemen, vol grappige verhalen. De verhalen zijn verzameld door de bekende joodse existentialist Martin Buber. Echt hele sappige verhalen zijn het waar je al lezend doorheen vliegt. En ook veel grappen kom je in dit boek tegen.


Bijvoorbeeld deze. Toen Mulla Nasruddin op zijn sterfbed lag, riep hij zijn zoon bij zich, vroeg hem om dichtbij te komen en zei toen tegen hem: ‘Mijn zoon, ik heb je een ding te zeggen-hoewel ik weet, dat je niet zult luisteren, want ik luisterde ook niet naar mijn vader toen hij stervende was. Hij zei tegen mij: “Nasruddin, zit niet teveel achter de vrouwen aan.” Maar ik kon de verleiding niet weerstaan. En ik raakte op dreef met een vrouw en met nog een vrouw en nog een.’ Tenslotte trouwde hij met 9 vrouwen – het maximale aantal dat de Koran toestaat.
‘En’, zo ging Nasruddin verder: ‘Ik heb een hel laten ontstaan. Ik heb veel geleden. En ik weet, dat je hier toch niet naar luistert, maar ik zeg het toch, want ik lig op sterven en dit is mijn enige kans nog om het je te zeggen. Ik weet dat je verliefd zult worden op vrouwen, maar denk dan ten minste aan een goede raad van je ouwe heer: Mijn zoon, één vrouw per keer, één per keer. Doe dat dan tenminste.’


Osho benadrukt: ’Net als eb en vloed, dag en nacht, zomer en winter, zijn de dood en het leven twee kanten van hetzelfde fenomeen. De dood is niet het einde van het leven, het is in feite de voltooing van een leven, het crescendo van een leven, de climax, de finale. Als je eenmaal het leven en het proces dat plaatsvindt begrijpt, dan begrijp je ook wat de dood is.’ En ‘De dood is een organisch, integraal deel van het leven en het is het leven heel vriendelijk gezind.’

Het Boek ’The Art of Dying’ is niet zo gemakkelijk meer te vinden. Het is is uitgegeven door de ‘buiten uitgeverij’ Jaico Publishing House, onder dit ISBN nummer: 9788184959666. Verder is het verkrijgbaar als audiobook.
Boekbespreking van Donna van der Steeg.