De koan van het gansje

The Goose is Out, Zen In Action.
De serie toespraken van ‘The Goose is Out’ is de laatste serie die Osho gedurende de Pune I periode gehouden heeft. De inhoud is  ook nu bijzonder actueel. In onze steeds lawaaieriger wordende wereld waarin ieder luidkeels te kennen geeft, hoe hij/zij het hebben wil, brengt Osho de benadering van Zen. 
‘Fundamenteel voor de Zen benadering is dat alles is zoals het moet zijn, er ontbreekt niets. Als je vraag werkelijk van betekenis is, biedt de filosofie geen antwoord. Je moet in een andere richting kijken. Die richting noem ik Zen, die richting noem ik ontwaken – niet theoretiseren, filosoferen, maar stil worden.’
Kernachtig wordt over Zen het volgende gezegd: ‘Zen kun je niet studeren – Je moet het leven.’

Osho laat zien hoe Zen verhalen en uitspraken direct van toepassing zijn op ons leven van nu. In het verhaal ‘The Goose is Out’, tevens de titel van het boek, vertelt hij de geschiedenis van de gans in de fles. Het beeld staat symbool voor de onbewuste staat waarin de mensheid leeft. Door de wereld en de maatschappij word je uit het bewuste bestaan getrokken, maar dat kan niet helemaal weg zijn.
Dat wat nooit verloren geraakt is, kan niet gevonden worden en daarom is het zoeken ernaar absurd. Het gaat over een jonge gans die in een fles groot gebracht wordt en er dan niet meer uit kan. De Zen koan, een onoplosbaar raadsel, is dat allebei niet tegelijkertijd gespaard lijken te kunnen worden. Zen Meester Nansen heeft hier zijn eigen unieke antwoord op die zoekers kan helpen, zoals in het boek wordt weergegeven.


Een van de kernachtige uitspraken van Osho in het boek is: ‘Op een dag besloot ik: genoeg is genoeg. Ik liet het idee van de pieken vallen en ik begon van het dal te genieten en toen zag ik een wonder: Het dal verdween. In feite was er vanaf het allereerste begin geen dal, ik zat altijd al op de top  – maar omdat ik naar een piek aan het zoeken ben, kon ik niet zien waar ik was.’   Osho


Het boek ‘The Goose is Out’ was, ook in deze strakke moderne versie, regelmatig niet meer verkrijgbaar. Op dit moment is dit gelukkig wel weer het geval. Het is bij de boekhandel te bestellen en komt dan na ongeveer een week in je bezit.