De jonge duivel en Jezus

Een religie is dood als ze eenmaal georganiseerd is.
Laat me je een anekdote vertellen.
Een jonge duivel wordt naar de aarde gestuurd om eens rond te kijken hoe de zaken ervoor staan.
Hij keert snel terug naar de hel, met afschuw vervuld, en vraagt een onderhoud aan met Beëlzebub zelf, de opperduivel zelf.
‘Heer,’ sputtert hij, ‘er is iets vreselijks gebeurd! Op aarde loopt er een man met een baard rond, die de waarheid verkondigt en mensen beginnen naar hem te luisteren. Daar moet onmiddellijk iets tegen worden gedaan.’
Beëlzebub glimlacht fijntjes terwijl hij aan zijn pijp lurkt, maar geeft geen commentaar.
‘Heer! U beseft niet hoe ernstig de situatie is,’ gaat de wanhopige jonge duivel verder. ‘Nog eventjes en alles is verloren!’
Beëlzebub haalt langzaam zijn pijp weg, klopt het uit in de asbak en leunt achterover in zijn draaistoel, handen achter zijn hoofd.
‘Maak je maar geen zorgen, jongen,’ is zijn raad. ‘We laten het nog even doorgaan zo en, als het ver genoeg gevorderd is, stappen wij erin om ze te helpen het te organiseren!’

Paus Sylvester II en de duivel in een illustratie van ca. 1460

En als een religie eenmaal georganiseerd is, is ze dood – want je kunt een religie alleen organiseren als je compromissen sluit met de massa. Je kunt een religie alleen organiseren als je de verlangens van het gewone volk volgt.
Je kunt een religie alleen organiseren als je bereid bent om politiek te bedrijven en bereid bent om haar religiositeit te verliezen.
Je kunt een religie alleen organiseren als het geen religie meer is. Dat wil zeggen: je kunt een religie niet als religie organiseren. Eenmaal georganiseerd is het geen religie meer. Een religie blijft in wezen ongeorganiseerd, blijft een beetje chaotisch, blijft een beetje ongeordend – want religie is vrijheid.

Osho: The Discipline of Transcendence – Discourses on the forty-two sutras of Buddha, Volume 3, pp. 135-136.

Uit de serie 1001 verhalen, verzameld door Shanti.
Eerder verschenen in het Engels in Osho News, www.oshonews.com
Foto: wikimedia.