De hele mens

Het Oosten is introvert; het Westen is extravert.  De mens is gespleten: de mind is schizofreen. Daarom komen alle grote meesters uit het Oosten en alle grote wetenschappers uit het Westen. 
Het Westen heeft de wetenschap ontwikkeld en is de innerlijke ziel volledig vergeten, houdt zich bezig met materie, maar is de innerlijke subjectiviteit vergeten. De  focus is helemaal gericht op het object. Vandaar dat alle grote wetenschappers in het Westen zijn geboren.
Het Oosten is te veel bezig met de innerlijke ziel en is de objectiviteit vergeten: de materie, de wereld. Grote religieuze meesters hebben zich hieruit ontwikkeld, maar dit is geen goede situatie, dit zou niet zo moeten zijn.

De mens moet één worden. De mens zou niet meer onevenwichtig mogen zijn. De mens moet een vloeibaarheid zijn; noch extravert, noch introvert: de mens moet beide tegelijk kunnen zijn. Het innerlijke en het uiterlijke, indien in evenwicht, geven de grootste extatische ervaring.
Iemand die niet teveel naar het innerlijke noch naar het uiterlijke neigt, is iemand van het evenwicht. Hij zal zowel wetenschapper als mysticus zijn. Dat is iets dat zal gebeuren, dat is iets dat gaat gebeuren. 
Wij maken de bodem ervoor klaar. Ik zou graag een man zien die noch Oosters noch Westers is; want Oosters zijn als tegengesteld tot Westers is lelijk; Westers zijn als tegengesteld tot Oosters is weer lelijk. De hele aarde is van ons en wij zijn van de hele aarde. Een mens moet gewoon mens zijn, een mens moet gewoon mens zijn – totaal, heel. En uit die heelheid zal een nieuw soort gezondheid voortkomen.

Het Oosten heeft geleden; het Westen heeft geleden.  Het Oosten heeft geleden; je kunt het overal zien – de armoede – de honger.  Het Westen heeft geleden, je kunt het zien in de Westerse geest – spanning – angst – angst.
Het Westen is innerlijk erg arm. Het Oosten is uiterlijk erg arm. 
Armoede is slecht: of het nu innerlijk of uiterlijk is maakt geen verschil, armoede moet niet worden toegestaan. De mens moet rijk zijn: innerlijk; uiterlijk -beide. De mens moet alle dimensies van rijkdom bezitten. Denk eens aan iemand die zowel een Albert Einstein als een Gautama Boeddha is! Mediteer maar eens over die mogelijkheid – dat is mogelijk.

In feite, als Albert Einstein iets langer had geleefd, zou hij een mysticus zijn geworden. Hij was begonnen na te denken over het innerlijke, hij raakte geïnteresseerd in het innerlijke mysterie. Hoe lang kun je geïnteresseerd blijven in het uiterlijke mysterie?  Als je echt geïnteresseerd bent in het mysterie, stuit je vroeg of laat ook op het innerlijke.
Mijn opvatting is die van een wereld die noch oosters noch westers is; noch innerlijk noch uiterlijk; noch extravert noch introvert, die evenwichtig is, die heel is. 

Maar dit is in het verleden niet het geval geweest; daarom is jouw vraag relevant. Je vraagt: ‘Waarom komen alle grote meesters uit het Oosten?’ 
Omdat het Oosten geobsedeerd was door het innerlijke tegenover het uiterlijke. Natuurlijk, als je door de eeuwen heen geobsedeerd bent geweest door het innerlijke, zul je een Boeddha creëren, een Nagarjuna, een Shankara, een Kabir. Dat spreekt vanzelf.
Als je geobsedeerd bent door het uiterlijke tegenover het innerlijke, creëer je een Albert Einstein, een Eddington, een Edison. Dat spreekt vanzelf.

Maar dit is niet goed voor de totaliteit van de mens. Er ontbreekt iets. De mens die innerlijk is gegroeid en naar buiten toe niet is gegroeid blijft naar buiten toe jong, blijft naar buiten toe dom.  En hetzelfde is het geval met de mens die veel gegroeid is, die volwassen is geworden, heel volwassen wat betreft wiskunde en natuurkunde en scheikunde; maar die innerlijk nog niet eens geboren is, die zit nog in de baarmoeder.

Dit is mijn boodschap aan jullie: laat deze halfronden vallen, Oost en West; en laat deze halfronden van ‘innerlijk en uiterlijk’ vallen. Word vloeibaar. Laat beweging, stroming, je leven zijn. Blijf beschikbaar voor het uiterlijke en het innerlijke.
Daarom leer ik liefde en meditatie. Liefde is de doorgang naar buiten; meditatie is de doorgang naar binnen. En een man die liefheeft en meditatief is, is de schizofrenie voorbij, is alle soorten splitsing voorbij. 
Hij is één geworden, hij is geïntegreerd; in feite heeft hij een ziel…

Osho, The Diamond Sutra #8