De brandende Boeddha

Geef me die andere twee Boeddha’s ook maar om te verbranden. De nacht is nog lang en het is heel erg koud!
 
Op een goede dag logeerde er een zenmeester, Ikkyu, in een tempel. Het was erg koud die nacht en hij had geen dekens. Hij was een bedelaar en overal in de tempel was het zo koud. Ze was van steen, steenkoud.

Hij kon die nacht niet slapen, daarom ging hij naar binnen, het heiligdom in, vond daar een Boeddha, een houten Boeddha, stak de Boeddha in brand en genoot van het vuur, raakte ervan in verrukking.
De priester werd wakker van het geluid van het vuur, die Ikkyu die daar bewoog. Toen hij het vuur binnen in de tempel zag kwam hij eraan rennen. En toen hij zag dat een van de Boeddha’s weg was (er waren drie Boeddha’s in het heiligdom) en in het vuur keek -het was bijna uitgebrand- ging hij natuurlijk uit zijn dak.
Hij zei tegen Ikkyu: ‘Waar bent u nou mee bezig? Bent u gek geworden? U heeft mijn Boeddha verbrand! U heeft de grootste zonde begaan die je maar kunt begaan. En wij dachten nog dat u een verlicht mens was!’
Het vuur nam af nu. Ikkyu begon in de as te poken.
De priester vroeg: ‘Wat doet u nu?’
Hij zei: ‘Ik probeer de beenderen van de Boeddha te vinden, zodat ze bewaard kunnen worden.’
De priester begon te lachen bij het zien van zoveel dwaasheid.
Hij zei: ‘Dit is een houten Boeddha, die heeft geen beenderen. U bent echt gek!’
Ikkyu zei: ‘Geef me dan ook die andere twee Boeddha’s maar. De nacht is nog lang en het is heel erg koud.’

En ’s morgens vroeg -hij was er natuurlijk ’s nachts uitgegooid, de tempel uit, omdat hij de hele tempel af zou branden- toen de priester de tempel uit kwam, zat Ikkyu vlak naast de mijlpaal op de weg deze te aanbidden. De priester kon zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen.
Hij vroeg: ‘Wat bent u nu aan het doen, dwaze man?’
Ikkyu zei: ‘Ik ben bezig de Boeddha te aanbidden en dat is het eerste wat ik ’s ochtends altijd doe.’
 
Osho, Tao, The Three Treasures – Talks on fragments from Tao Te Ching by Lao Tzu,Volume 4, pp. 61-62.
 
Uit de serie 1001 verhalen, verzameld door Shanti. 
Eerder verschenen in het Engels in Osho News, www.oshonews.com.  

Afbeeldingen:
https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio/onderwerpen/boeddha/objecten#/AK-MAK-294,2
https://pixabay.com/ginkaku-ji-temple-1464542_1920