Daruma Poppen

In  Japan maken ze Daruma poppen. Daruma is de Japanse naam voor Bodhidharma, één van Boeddha’s grootste leerlingen, die Zen stichtte in China; hij is de eerste aartsvader van Zen. Bodhidharma was zijn Indische naam, Daruma zijn Japanse naam. Ze hebben een pop met zijn naam gemaakt, ter nagedachtenis; de pop wordt al eeuwen daar gemaakt. Het is één van de mooiste poppen; hij heeft een belangrijke betekenis. Als je de pop omgooit, komt hij altijd weer terug in de Boeddha zithouding; je kan hem niet op zijn kop zetten. Je kan hem omgooien, je kan hem kantelen, je kan er alles mee doen, maar je kan Daruma niet van zijn stuk krijgen of om laten kieperen. Hij komt altijd terug in de lotus houding, zoals Buddha zat.

Het geheim is: de top is licht, de basis is zwaar. Hij heeft een hol hoofd, een leeg hoofd; er is binnenin niets. Het hoofd is zo leeg en de bodem zo zwaar dat hij altijd terug komt in de Boeddha houding. Het is een prachtige pop. Hij is uitgevonden door Zen monniken voor kinderen om mee te spelen, en de kinderen zullen vragen; ‘wat is het geheim?’
Het geheim is dat het hoofd helemaal leeg is – het geheim van meditatie.

Osho: The Dhammapada: The Way of the Buddha, Vol 11 # 3

Bodhidharma (5e-6e eeuw n.Chr.)
Volgens de overleveringen stond Bodhidharma ook aan de basis van een bekende Chinese gevechtskunst, hij leerde de monniken van de legendarische Shaolin tempel de geheimen van zelfverdediging. En ook de ontdekking van thee wordt aan deze mythische figuur toegeschreven. (Wikipedia).