Creativiteit

Het boek ‘Creativity, Unleashing the Forces Within’ behoort tot de serie ‘Insights for a New way of Living’. Het bestaat al geruime tijd, maar het is onlangs van een geheel nieuwe en frisse cover voorzien. Dat geldt internationaal gezien voor het e-book. Als paperback is het boek met deze nieuwe cover voorlopig alleen voor het Indiase subcontinent vrijgegeven. 
Osho heeft het er in het boek ‘Creativity’ over dat ‘Creativiteit de grootste rebellie in het bestaan is’. ‘Je kunt alleen creatief zijn’ zo legt hij uit ‘als je een individu bent, je kunt niet creëren terwijl je onderhevig bent aan de massapsychologie.’ De scheppende mens kan niet het platgetrapte pad bewandelen. Hij moet zijn eigen weg vinden, hij moet op zoek gaan in de jungles van het leven. 

In het verleden, zo geeft Osho aan, was het pure noodzaak dat allerlei soorten van creatieve mensen – schilders, dansers, musici en beeldhouwers, het zonder het respect van anderen moesten doen. Ze waren genoodzaakt een soort van bohémien leven te leiden, het leven van een vagabond; dat was voor hen de enige manier om creatief te kunnen zijn. Het bohémien leven, zo zegt Osho, is het neveneffect van een vastgesteld, orthodox, conventioneel en respectabel leven. 
Maar een dergelijk leven zal voor de Nieuwe Mens zoals Osho die voor ogen heeft, niet meer nodig zijn. De eendimensionale mens zoals we die tot nu kennen, houdt dan op te bestaan. De meer verrijkte mens die nu aan de beurt is, is 3-dimensionaal. De drie dimensies waar het hierom gaat, zijn: Consciousness (Bewustzijn), Compassion (Compassie) en Creativity (Creativity), kortweg: de 3 C’s genoemd. Bewustzijn betreft ‘zijn’, Compassie betreft ‘voelen’, Creativiteit betreft ‘actie’. In de Nieuwe Mens moeten alle drie dimensies tegelijkertijd vervuld worden. Osho concludeert dat hij ons hiermee de grootste uitdaging geeft die er ooit aan mensen geboden is en de moeilijkste taak om te realiseren.

Creativiteit kan ook tot humor uitnodigen, zoals uit de volgende grap blijkt. Een juffrouw van de zondagsschool vroeg aan de kinderen om een tekening te maken van de heilige familie. Toen alle tekeningen bij haar gebracht werden, zag zij dat sommige van de kleintjes de bekende tafereeltjes hadden getekend — de heilige familie bij de kribbe, de heilige familie bij de ezel, en dergelijke. Maar ze riep een kleine jongen naar voren om hem zijn tekening te laten uitleggen, die een vliegtuig liet zien met vier hoofden die uit de ramen van het vliegtuig staken.
Ze zei:’Ik kan begrijpen waarom je drie hoofden hebt getekend, namelijk die van Jozef, Maria en Jezus. Maar van wie is dat vierde hoofd?’ ‘O,’ antwoordde de jongen, ‘dat is het hoofd van Pontius (de) Piloot!’