Brief aan de gouverneur van Maharashtra

Hoofdpunten van een artikel in Osho News: Het Management Team van het Osho Meditation Resort verweert zich tegen het beroep dat een groep Indiase sannyasins doet op de gouverneur van Mahrashtra, om de verkoop van een deel van het resort te voorkomen. Zij willen graag wat ‘achtergrondinformatie delen die de valse beschuldigingen in perspectief plaatsen.’

Het gaat om Osho Basho, twee percelen met een zwembad en een tennisbaan, en een klein gebouw met kluisjes, toiletten en kleedkamers. Dit zijn niet de percelen waar de belangrijkste meditatie-activiteiten plaatsvinden.
Alle meditatie-activiteiten vinden plaats in de eigendommen van de trust die niet te koop zijn – inclusief, volgens Osho’s instructies, de locatie van zijn as die onder zijn bed is bewaard. Zoekers komen naar zijn slaapkamer – nu bekend als Chuang Tzu en vroeger bekend als de samadhi – voor meditatie.

Gedurende de laatste 15 maanden zijn de gebouwen van de Stichting wegens Covid-19 gesloten geweest, zodat er geen inkomsten zijn. Het onderhoud van het terrein en de gebouwen kost ongeveer 70 miljoen per jaar. Op dit moment gebruikt de Stichting haar spaargeld voor de benodigde fondsen.
Met het oog op de zelfvoorziening van de Stichting hebben de beheerders daarom besloten deze twee percelen te verkopen om een groot corpusfonds te genereren, waarvan de rente de onderhoudskosten zal dekken en voor lange tijd een sterke financiële basis zal vormen.
Het grootste deel van de normale inkomsten van de stichting komt van internationale deelnemers, die pas na lange tijd zullen terugkeren als gevolg van Covid-19 en de nieuwe varianten die nu in de wereld circuleren, waaronder India – waar het internationale toeristenverkeer de laatste 15 maanden is stilgelegd.

   Osho Teerth

Het volgende is gecreëerd door hetzelfde managementteam dat vandaag de dag nog steeds verantwoordelijk is voor alle huidige operaties, en dat zijn allemaal mensen uit India.
Van 1987 tot heden is de totale oppervlakte van de campus toegenomen van 2,4 tot 11 hectare – dus nu 4 en een half keer zo groot. Hiertoe behoort ook een model-milieutuin van 4,8 hectare waar de toegang gratis is. We hebben een vervuilde nallah (beekdal) met struikgewas omgetoverd tot een prachtige tuin met een stroompje schoon water. * Wij hebben een boek met de details van de aanleg verstrekt aan vele gemeentebesturen, zoals die van Mumbai, Pune, Baroda, Ahmedabad, en Kolkata met de know-how, zij hebben die gebruikt om dit initiatief van een groene ontwikkeling naar hun steden te brengen. (* Osho Teerth).
In diezelfde periode heeft hetzelfde managementteam toegezien op een toename van de bebouwde oppervlakte van 8.000 vierkante meter tot 22.680 vierkante meter. Een toename van 3 keer in deze zelfde periode.

Het aantal mensen dat naar het Meditation Resort komt is met 400% gestegen. 30 jaar geleden, op het moment dat Osho het lichaam verliet, had 12-14% van de deelnemers de Indiase nationaliteit. Nu is dat 67%. De overige 33% komt uit meer dan 100 landen over de hele wereld.
Het OSHO International Meditation Resort is een educatieve stichting en is geen plaats voor puja’s **. De ontwikkelingsvoorschriften van Koregaon Park zouden nooit een puja-faciliteit toestaan, en in elk geval zou dit volledig in strijd zijn met de richtlijnen van Osho. (**Rituelen van devotie aan een godheid).
Het gaat hier om een meditatieschool die gebruik maakt van de technieken uit het meditatie-erfgoed van India en ook van enkele nieuwe meditatietechnieken die Osho heeft gecreëerd voor de hedendaagse mens.
Het terrein dat te koop wordt aangeboden maakt slechts 1,5 % uit van de hele campus die bebouwd is. De Stichting kan de twee percelen alleen verkopen wanneer de Honourable Charity Commissioner van Maharashtra toestemming geeft onder de Maharashtra Public Charitable Trust Act 1950, en die, als de bevoegde autoriteit, op dit moment in deze juridische procedure zit.

Bron: Osho Times.