Boekennieuws van Donna

Fear, Understanding and Accepting the Insecurities of Life.
Angst, over het Begrijpen en het Accepteren van de onzekerheden van het Leven.
In het Boek ‘Fear’ gaat het over: Wat is angst eigenlijk? Osho geeft aan, dat angst geen substantie heeft, maar dat het zoiets is als een schaduw. Het lijkt dus een fenomeen van niet zo grote invloed te zijn, maar dat is het vaak wel. Angst op zichzelf boezemt mensen angst in. “Mensen zijn banger voor angst dan voor wat dan ook”, geeft Osho aan. Want een onverwachte hele harde klap of een struik die in het donker tot leven lijkt te komen, doet je schudden op je grondvesten. En dat is nog niet alles, want je houdt er vaak nog een kater aan over ook. Het is een ware nachtmerrie die je doormaakt met alles wat daarbij hoort zoals rillingen, hevige transpiratie en veranderingen in je ademhaling.
Op zich heeft angst geen potentie, legt Osho uit, het heeft geen macht over je. Het is alleen maar zo, dat je erin wilt geloven. Je bent gewoon niet bereid om in je innerlijke diepte te gaan en je eigen leegte onder ogen te zien.

 
 
Silence, the message of your being.
Stilte, de boodschap van je wezen.
‘Only those who know what silence is can approach the ultimate truth. Nobody has brought anybody else to the truth, and nobody can bring himself to the ultimate truth unless he knows what silence is.’   Osho
‘Alleen zij die weten wat stilte is, kunnen de uiteindelijke waarheid benaderen. Niemand heeft ooit iemand anders bij de waarheid gebracht en niemand kan zichzelf bij de ultieme waarheid brengen tenzij hij weet wat stilte is.’   Osho
Deze toespraken zijn door Osho gehouden tijdens een meditatiekamp en het gaat daarbij dus uiteindelijk ook om pure stilte. De manier waarop Osho Stilte bij de ‘alsmaar pratende’ mens weet te bereiken, is door humor en aanstekelijke verhalen. Het geraakt worden hierdoor en de lach die opborrelt leiden tot overgave aan totaal leven in een harmonieuze relatie met ’t Bestaan. Zo kom je tot de diepere laag van stilte en word je open voor meditatie.
Het gaat om Agnosia, een staat van zijn die ‘voorbij alle kennis van buitenaf gaat’, om een Levende Stilte. Van de door Osho gepresenteerde ‘geleide meditaties’ tijdens het meditatiekamp krijgen we ook het een en ander mee in dit boek Silence.


 
The Magic of Self-Respect, Awakening to Your Own Awareness. 
De Magie van Zelfrespect, Het Ontwaken tot je eigen Bewustzijn.
Er was een dag dat we onszelf echt kenden. Voordat we deel werden van een maatschappij, cultuur, een beschaving, was dat het geval. Dat is de reden dat mensen denken dat hun kindertijd de mooiste tijd van hun leven was. Als je terug-kijkt, dat wil zeggen: opnieuw kijkt, zul je de plek vinden waar je jezelf kwijtraakte. Dat moment is een moment van verlichting. In dit boek toont Osho hoe we los kunnen komen van onze oude patronen ten gunste van een nieuwe en voedende drie-eenheid van ‘getuige zijn, bewustzijn en alertheid’.