Boekennieuws van Donna

1. The Rebellious Spirit. 
‘De rebel is iemand die leeft vanuit zijn eigen licht, zijn weg gaat volgens zijn eigen intelligentie. Hij creëert zijn pad terwijl hij het bewandelt.’ Osho.
Over de spirit die verborgen ligt onder onze sociale conditionering. Het betreft de herdruk van een boek dat lange tijd uitverkocht was. Osho’s visie vindt zijn basis in rebellie. De rebel schopt niet tegen de gevestigde orde aan. Hij transformeert zichzelf en het gevolg is vaak, dat de naaste omgeving mee verandert. En dit kan vervolgens een alsmaar weidser karakter krijgen.

2. Autobiography of a Spiritually Incorrect Mystic.
‘Alleen als je een geboren lastpak bent, kan de Boeddha in je groeien.’ Osho.
Het boek Autobiography is het resultaat van het afluisteren en bekijken van videotapes met Osho’s woorden die in totaal vijfduizend uur in beslag hebben genomen. In deze Engelstalige biografie staat het een en ander over Osho’s levensloop, waarbij alles dus door hem zelf verteld wordt, maar vooral ook veel over zijn levenswerk: de geboorte van de Nieuwe Mens.
Osho is vaak gedwarsboomd bij zijn levenswerk. Je kunt dan ook lezen welke negativiteit en beschuldigingen hem ten deel zijn gevallen. Verder is er in dit boek een katern opgenomen met heel mooie foto’s van Osho, foto’s uit de verschillende periodes van zijn meester-zijn. Het boek is in Nederland te bestellen.

3. The Hidden Harmony, lezingen over Heraclitus.
‘Niets is, alles stroomt. Alles neemt nieuwe gedaantes aan, vormen, namen en alles vloeit van het een in het ander.’ Osho.
Deze Osho klassieker is nu in een prachtige exotische herdruk verschenen. Oppervlakkig gezien kunnen de dingen er verstoord uitzien. Maar tegengestelde zaken brengen harmonie. Zo kan er uit een vraag en antwoordspel, iets wat Osho in zijn talloze discourses laat zien, een prachtige samenhang tevoorschijn komen.
Heraclitus is ook de wijsgeer die het bestaan van processen benadrukt. In plaats van over ‘tree’ zou men over ‘tree-ing’ moeten spreken, omdat een boom in ontwikkeling is. Dit veranderlijke element vind je terug in Heraclitus’ uitspraak: ‘Alles stroomt, niets blijft’.