Boekennieuws van Donna

Het zwakkere geslacht? 
In de literaire wereld is er deze dagen protest aangetekend tegen de ondergeschikte positie van vrouwen. Er wordt gesproken van de (eeuwenlange) achterstelling van vrouwen bij het opnemen van publicaties.
In de Wereld van Osho is hier totaal geen sprake van. In Osho communes en bedrijven over de hele wereld werden de meeste leidende posities door vrouwen vervuld. Osho noemde deze aanpak van hem ‘Slechts een kleine compensatie…’ van wat er in het verleden aan achterstelling van vrouwen plaats gevonden heeft.’ Osho geeft in zijn boek ‘The Book of Women’ nog verder blijk van zijn visie ten opzichte van de positie van de vrouw en van het vrouw-zijn.

‘Het is geen zwakte, het is verfijnd zijn; het is zachtheid waarvan jij denkt dat het zwakte is. Het woord ‘zwakte’ betekent dat je het evalueert. Je ego evalueert het, veroordeelt het – dat dit iets verkeerds is dat je zwak wordt. Het ego ziet zachtheid altijd als zwakte. Daarom zijn vrouwen door de eeuwen heen als het zwakke geslacht opgevat. Het is niet waar, het is gewoon vals. De vrouw is de sterkere sekse maar ze is verfijnd, dat is waar. En nu bewijst biologisch onderzoek dat. Vrouwen leven vijf jaar langer dan mannen: hun gemiddelde leeftijd is vijf jaar hoger. Meer vrouwen draaien door dan mannen, het dubbele aantal. Meer mannen plegen zelfmoord dan vrouwen, het dubbele aantal. Meer mannen hebben aanleg voor ziekte; vrouwen hebben meer weerstand tegen ongemak en ziekte dan mannen. Vrouwen zijn in staat om langer pijn te verduren dan mannen. 
Denk alleen eens aan het leven schenken aan een kind of een kind negen maanden in je buik hebben en dan de last die kinderen jarenlang bezorgen. Alleen een vrouw kan dit allemaal verdragen. Zij heeft een kracht die totaal anders is. Zij heeft dan misschien geen spierkracht maar spierkracht is niet de enige manier om kracht te beoordelen. De meer diepgaande manier om kracht te beoordelen is het vermogen om ziekte te weerstaan, de dood, het vermogen om pijn te verduren, het vermogen om in leven te blijven ondanks alles wat tegen het leven gericht is, de capaciteit om gezond te blijven in de hele ongezonde wereld.’
Uit: Osho, The 99 Names of Nothingness.

Uiterlijke rijkdom brengt geen geluk, Steve Jobs als ervaringsdeskundige. 
Rijkdom staat niet gelijk aan in welzijn verkeren. In toenemend aantal beginnen mensen zich te realiseren dat zonder innerlijke rijkdom, zonder het soort bronnen die niet voor geld te koop zijn, uiterlijke rijkdom heel weinig te zeggen heeft. Een actueel voorbeeld hiervan is Steve Jobs, de mede-eigenaar van het Apple concern die het tot miljardair gebracht had. Enkele jaren geleden stierf bij op 56-jarige leeftijd aan een vorm van kanker en kwam op zijn ziekbed tot de volgende inzichten.
Op zakengebied had hij de absolute top bereikt en hij werd vooral door anderen als zeer succesvol gezien. Maar het leven naast zijn werk gaf hem zelf weinig vreugde. Aan de rijkdom waarin hij verkeerde was hij gewend geraakt. Alles was voor geld te koop, hij kon iedereen inhuren maar niet iemand om zijn ziekte te dragen. Hij geeft verder aan hoe betrekkelijk het is om bezit te hebben, een horloge van $300 of van $30 dollar, vertellen je allebei hoe laat het is. Zijn boodschap is: werkelijk innerlijk geluk is niet afkomstig van de materiële dingen in deze wereld. Hij verklaart dat hij tijdens zijn ziekte het meeste had aan: zonlicht, rust, oefeningen doen, dieet, zelfvertrouwen en vrienden.
Helaas heeft meditatie geen deel uitgemaakt van zijn leven.


Osho geeft aan: ‘Meditatie opent de deur naar innerlijke rijkdom. En de uiterlijke rijkdom is alleen een valse vervanging: ze houdt je in een soort van illusie dat je rijk bent. Diep van binnen blijf je arm want de uiterlijke rijkdom kan je innerlijke wereld niet veranderen. Als je arm bent in een hut, ongelukkig in een hut, zul je ook arm en ongelukkig in een paleis zijn. Het paleis kan je ellende niet veranderen, het heeft niets met je ongelukkig zijn te maken. Je ellende kan alleen veranderen door innerlijke transformatie.”
Osho, Just the Tip of the Iceberg, Talk #21.
In het Nederlandstalige Oshoboek ‘Geluk, eer en ambitie , wat is de ware betekenis van geluk?’ is meer over dit thema te lezen. Het is verkrijgbaar als paperback en als e-book.