Bidden en meditatie

Boeddhisten geloven niet in gebed, maar in meditatie. Het onderscheid moet begrepen worden. Ikzelf geloof niet in gebed; mijn nadruk ligt ook op meditatie.
Er zijn twee soorten religieuze mensen: het ene, het biddende type, en het andere, het mediterende type. Boeddhisten zeggen dat het niet nodig is om te bidden, maar om gewoon alert te zijn, bewust, want alertheid geeft je de gebedsstemming.
Het is ook niet nodig om tot een God te bidden. Hoe kun je bidden tot een God die je niet kent? Je gebed is in het duister; je kent het goddelijke niet. Als je hem kende, zou er geen noodzaak zijn om te bidden — dus je gebed is gewoon tasten in het duister. Je richt je tot iemand die je niet kent, hoe kan je gebed dan authentiek en echt zijn, hoe kan het uit het hart komen? 


Het is slechts een geloof en diep van binnen is er twijfel. Diep van binnen weet je niet zeker of God bestaat of niet; diep van binnen weet je niet zeker of dit gebed een monoloog is of een dialoog, of er iemand is die luistert en zal antwoorden, of dat je alleen bent en tegen jezelf praat. 

Osho, A Bird on the Wing # 11

Ik zeg niet eerst vertrouwen, ik zeg eerst mediteren. Dat is het verschil tussen meditatie en gebed. Mensen die het gebed onderwijzen, zeggen: ‘Vertrouw eerst, hoe kun je anders bidden?’
Vertrouwen is nodig als basisvoorwaarde, hoe kun je anders bidden? Als je God niet vertrouwt, hoe kun je dan bidden? Ik leer jullie meditatie, omdat meditatie geen vertrouwen als basisvoorwaarde vereist. Meditatie is een wetenschap, geen bijgeloof. Meditatie zegt dat je experimenteert met je mind want die is te vol van gedachten. Gedachten kunnen worden verstrooid, de wolken kunnen worden verstrooid, en je kunt een lege hemel van je innerlijke wezen bereiken.

Er is geen vertrouwen voor nodig — alleen een beetje moed, een beetje inspanning, een beetje durf, een beetje volharding en doorzettingsvermogen, een beetje geduld, ja, maar geen vertrouwen.
Geloof je niet in God? Dat is geen belemmering voor meditatie. Je gelooft niet in de ziel? Dat is geen belemmering bij meditatie. Je gelooft helemaal niet? Dat is geen belemmering. Je kunt mediteren, want meditatie zegt gewoon hoe je naar binnen kunt gaan: of er een ziel is of niet doet er niet toe; of er een God is of niet doet er niet toe.
Eén ding is zeker: dat je bent. Of je na de dood zult zijn of niet, doet er niet toe. Slechts één ding is belangrijk: op dit moment ben je. Wie ben je? Daarop ingaan is meditatie: dieper ingaan op je eigen wezen.

Osho, The Beloved Vol 2 # 6

Elke religie die vastzit aan bidden is in feite geen religie. Alleen meditatie maakt de deur open naar religiositeit, naar godsvrucht. Bidden is naar buiten bewegen, omhoog kijken voorbij de wolken. Hoe meer je bidt, hoe verder je van de waarheid verwijderd bent. Meditatie is geen gebed, het is volkomen stilte. 

Osho, Christianity: The Deadliest Poison # 5