Bang in het donker

Als een kind bang is in het donker, zeggen we: ‘Wees niet bang, wees dapper.’ Waarom? Het kind is onschuldig- natuurlijk voelt hij angst in het donker.
Je dwingt hem: ‘Wees dapper.’ Dus hij dwingt zichzelf ook, dan wordt hij gespannen. Dan verdraagt hij de duisternis, maar nu gespannen; nu is zijn hele wezen klaar om te beven en hij onderdrukt het. Dit onderdrukte beven zal hem nu zijn hele leven volgen. Het was goed om in de duisternis te beven, er was niets aan de hand. Het was goed om te huilen en te rennen, er was niets aan de hand. Het kind zou meer ervaren uit de duisternis zijn gekomen, meer wetend. En hij zou zich gerealiseerd hebben, als hij bevend en huilend door de duisternis was gegaan, dat er niets te vrezen viel. 

Onderdrukt, ervaar je nooit het ding in zijn totaliteit, `krijg je er nooit iets uit. Wijsheid komt door lijden en wijsheid komt door aanvaarding. Wat er ook gebeurt, wees er gerust op. Kijk niet naar de maatschappij en haar veroordeling. Niemand oordeelt hier over je en niemand kan doen alsof hij een rechter is. Oordeel niet over anderen en laat je niet verontrusten door het oordeel van anderen. Je bent alleen en je bent uniek. Je bent mooi. Accepteer dat. En wat er ook gebeurt, laat het gebeuren en ga er doorheen. Weldra zal het lijden een lering zijn; dan is het creatief geworden.

Het leven is uitgespreid over een lange tijd — zeventig jaar, honderd jaar. De dood is intens omdat het niet uitgespreid is — het is in een enkel moment. Het leven moet honderd jaar of zeventig jaar overbruggen, het kan niet zo intens zijn. De dood komt in een enkel moment; het komt geheel, niet fragmentarisch. Het zal zo intens zijn dat je niets kent dat intenser is. Maar als je bang bent, als je voor de dood wegvlucht, als je bewusteloos bent geworden door de angst, heb je een van de gouden kansen gemist, de gouden poort. Als je je hele leven de dingen hebt aanvaard, zul je, wanneer de dood komt, geduldig, passief aanvaarden en binnengaan zonder enige inspanning om te ontsnappen. Als je passief, stil, zonder enige inspanning de dood kunt binnengaan, verdwijnt de dood. Wanneer Krishna, Christus, Boeddha, Mahavira zeggen dat je onsterfelijk bent, hebben ze het niet over een doctrine, ze hebben het over hun eigen ervaring.

Osho, A Bird on the Wing #1 vraag 1