Baal Shem’s parabel: twee mannen op het slappe koord

Blijf steeds in evenwicht.
Op een dag, toen de Chassiden heel gebroederlijk bijeen zaten, met de pijp in de hand, kwam Rabbi Israël erbij zitten. Omdat hij zo vriendelijk was, vroegen ze hem: ‘Rabbi, hoe moeten we God dienen?’
De vraag verbaasde hem en hij antwoordde: ‘Hoe moet ik dat weten?’ Maar hij ging verder en vertelde hen dit verhaal….
Er waren eens twee vrienden van de koning die allebei schuldig werden bevonden aan een misdaad. Omdat hij van ze hield, wilde de koning hen gratie verlenen, maar hij kon ze niet vrijspreken, want zelfs het woord van de koning kan niet boven de wet gaan. Dus sprak hij dit oordeel uit: er moest een touw worden gespannen over een diepe afgrond en ze moesten er allebei, de een na de ander, overheen lopen.
Wie de andere kant haalde zou gratie krijgen.
Het gebeurde zoals de koning had bevolen en de eerste van de vrienden bereikte veilig de overkant.
De andere, die nog op dezelfde plek stond, riep naar hem: ‘Vertel me eens, vriend, hoe heb je dat klaargespeeld?’
De eerste riep terug: ‘Dat weet ik helemaal niet, alleen dit: als ik voelde dat ik naar één kant dreigde te vallen, leunde ik over naar de andere.’

Blijf in het midden.
Geef niet teveel toe en zie niet teveel af. Wees niet alleen maar in de wereld en vlucht er niet voor weg.
Blijf een evenwicht bewaren.
Als je voelt dat je teveel in toegeeflijkheid valt, leun dan over naar afzien, en zodra je voelt dat je afstand gaat doen, een asceet wordt, leun dan weer terug naar toegeeflijkheid.
Blijf in het midden.

Osho: The Art of Dying – Talks on Hassidism, p 54 and 76.

Uit de serie 1001 verhalen, verzameld door Shanti.
Eerder verschenen in het Engels in Osho News, www.oshonews.com
Foto: www.webecoist.momtastic.com.