Astrologie

Astrologie is uitbuiting. En ze buit je niet alleen uit, ze geeft je ook een groot egoïstisch idee — alsof miljoenen lichtjaren ver verwijderde sterren in jou geïnteresseerd zijn, alsof hun bewegingen jouw lot beslissen en bepalen. Op deze manier wordt een kleine man het centrum van het hele universum. De astrologen bevredigen je ego, verdrijven je angsten, maar die wetenschap is absoluut nep.
Het is beter, moediger en spiritueler, om je te herinneren dat we heel klein zijn — zo klein als een grassprietje. En om te erkennen dat het goed is dat de toekomst niet bepaald is, anders zou je geen vrijheid hebben. Astrologie is tegen vrijheid. Als de toekomst vaststaat, dan ben ik een machine, geen mens. Alleen machines moeten astrologen raadplegen, geen mensen.

De toekomst van de mens is open en een open toekomst geeft vrijheid, vrijheid om jezelf te creëren. Astrologie geeft je die vrijheid niet — het is de grootste slavernij. Elk klein detail is geschreven en er is geen manier om het te veranderen — het zal gebeuren zoals het bepaald is. Het heeft de mens gereduceerd tot een marionet, een marionet van blinde krachten. Ik ontken absoluut de geldigheid van astrologie omdat ik tegen alle slavernij ben. Mijn hele inspanning is om jullie bewust te maken van je vrijheid.
Als astrologie juist is, dan verdienen Gautam Boeddha, Kabir, Dadu, geen respect. Het was bepaald; ze moesten worden wat ze geworden zijn. Wat is daar dan geweldig aan? En moordenaars hoeven niet veroordeeld te worden. Net zoals Boeddha een marionet is, is de moordenaar een marionet, en beiden zijn in de handen van… we weten het niet, we zijn ons niet bewust van die handen.

Nee, ik ontken deze determinatie. Ik wil tegen jullie zeggen dat de prestatie van Boeddha of Kabir of Nanak hun eigen prestatie is. Het is hun creatie, het is hun inspanning, het is hun strijd. En zij verdienen daar alle respect voor. En de moordenaar, de verkrachter, de misdadiger — ook zij scheppen zichzelf. Ze hadden zichzelf kunnen scheppen als boeddha, maar ze besloten zichzelf te scheppen als moordenaar. De hele verantwoordelijkheid ligt bij hen. Astrologie neemt je verantwoordelijkheid weg. Alles wat de mens zijn verantwoordelijkheid ontneemt is gevaarlijk, want verantwoordelijkheid is onze ziel, verantwoordelijkheid is onze glorie. Zonder verantwoordelijkheid zijn we gewoon robots. Met verantwoordelijkheid ontstaat menselijke vrijheid.
Er is geen wetenschap van astrologie en die kan er ook nooit zijn. Het is tegen de spirituele groei van de mens, het is tegen de vrijheid van de mens, het is tegen de menselijkheid van de mens.

Osho: The Last Testament, Vol 6, # 7

Ik geloof nergens in en ik verwerp niets. Mijn hele inspanning hier is om je te helpen alle geloven en alle ongeloof te vernietigen, want alleen dan zul je in staat zijn te weten. Weten gebeurt alleen wanneer je innerlijke wezen volkomen leeg is van geloof en ongeloof, wanneer je noch katholiek noch communist, noch atheïst noch theïst bent. En dat was ook de houding van Boeddha: hij was een agnost.
Een echte zoeker naar de waarheid gelooft nergens in, noch in positieve noch in negatieve zin. Hij gelooft niet in God, hij gelooft niet in geen-God. Dus wat te zeggen over astronomie en astrologie? Geloof is niet zijn zorg; weten, ervaren, zien, is zijn zorg, want alleen door te zien vindt transformatie plaats.

Maar mensen blijven allerlei dingen geloven omdat geloof je een vals idee van kennis geeft. Het geeft je een goed gevoel — het verbergt je onwetendheid. Toch is geloven het domste wat je kan doen. Geloof betekent dat je het niet weet en toch gelooft. Onthoud dat geloof irrelevant is als je het niet weet — en dat geloof irrelevant is als je het wel weet. Als je het niet weet, is je geloof vals, geworteld in onwetendheid. Wanneer je het weet, is er geen noodzaak om te geloven — je weet het al.

Geloof jij in de zon, in de maan? Vraagt iemand je, “Geloof je in de aarde?” Niemand stelt zulke vragen. Mensen vragen, “Geloof je in God? Geloof je in astrologie? Geloof je in leven na de dood?” Deze vragen lijken relevant te zijn omdat niemand het schijnt te weten.
Ik geloof nergens in. En onthoud, als je begint met geloven, dan komt er geen einde aan; je kunt in elke onzin geloven.

The Dhammapada, Vol 9 # 2 vraag 7