Anti-stress effect van Dynamic aangetoond

In het  Journal  of Clinical  & Diagnostic Research in de VS wordt melding gemaakt van een onderzoek naar het mogelijke anti-stress effect van Osho’s dynamische meditatie. Men stelt in deze publicatie, die dateert uit november 2016, dat een vorige studie al heeft aangetoond dat de dynamische meditatie vermindering van diverse psychopathologische variabelen tot gevolg heeft, zoals agressief gedrag, angst en depressie. Echter, er is nooit objectief vastgesteld, zo geeft men aan, dat de dynamische meditatie een anti-stress effect heeft. Men is daarom gaan onderzoeken welk effect de Dynamische Meditatie van Osho heeft op het cortisol niveau. Cortisol is een indicator voor stress. 


In Lucknow is een experimenteel onderzoek opgezet waarbij 21 dagen lang op de nuchtere maag door 20 mensen dynamische meditatie gedaan werd. Twintig gezonde vrijwilligers, tussen de 20 en 50 jaar, 14 mannen en 6 vrouwen, namen aan het onderzoek deel. Het cortisol niveau werd vastgesteld op basis van bloed-afnames ‘s morgens voorafgaand aan het experiment en na de meditatie periode, op de 21e dag. Het resultaat was dat 16 van de 20 personen het onderzoek voltooiden terwijl er 4 afvielen om gezondheids- of persoonlijke redenen. Het cortisol niveau was bij alle 16 deelnemers op de 21e dag afgenomen, ten opzichte van dat van het oorspronkelijke niveau en de vermindering van het gemiddelde cortisol niveau was zeer significant.
De conclusie is dat de Dynamische Meditatie van Osho anti-stress effecten tot gevolg heeft. Het werkingsmechanisme kan voornamelijk toegeschreven worden aan de bevrijding van onderdrukte emoties, psychische remmingen en trauma’s. De Dynamische Meditatie van Osho kan dus ingezet worden voor de verbetering van stress en stress-gerelateerde fysieke en mentale ziektes. De aanbeveling is om verder onderzoek te doen naar de Osho Dynamische Meditatie om haar werkzaamheid aan te tonen en een beproefde therapie in ziekenhuizen te worden.