Als de schoen past: zonder inspanning leven

When the Shoe Fits, Living without effort because everything moves on its own.

         When the shoe fits, the foot is forgotten.
         Als de schoen past, is de voet vergeten.
                                                             Chuang Tzu.

Gelukkig zijn er inmiddels weer veel Engelse Osho boeken in Nederland verkrijgbaar. Het kan zijn dat je er een weekje op wachten moet, maar ze zijn beschikbaar. Dat is ook het geval met ‘When the Shoe Fits’ dat je online kunt bestellen.

Door de jaren heen is dit boek met veel verschillende covers verschenen. De huidige, met de 2 vissen, is gericht op een breed lezerspubliek. De subtitel geeft dan ook heel in ’t kort iets van de inhoud weer, namelijk: ‘Living without effort because everything moves on its own.’ Het boek bevat Taoïstische verhalen, onder andere over Chuang Tzu met wie Osho een duidelijke affiniteit heeft. Deze verhalen zijn pittig van aard en wijzen ons er bijvoorbeeld op hoe onnatuurlijk we nog altijd zijn. Dat komt doordat we het contact met onze innerlijke stem kwijt geraakt zijn.
Osho geeft over de ‘innerlijke stem’ aan: ‘Ieder kind wordt ermee geboren, iedere boom wordt ermee geboren en ieder vogel leeft ermee.’ … ‘Als je eenmaal je stem kunt voelen, zijn er geen regels nodig, je bent zelf een bestuurder geworden. En hoe duidelijker de stem is, des te meer je stappen in de juiste richting gaan. Het wordt een alsmaar sterker wordende kracht; iedere stap leidt je dichter naar je bestemming toe en je voelt je meer op je gemak. Je zult een diepe tevredenheid voelen dat er niets verkeerd is  en je kunt een zegen worden en gezegend worden door allen.’

Osho vervolgt echter dat je hierin alleen staat, het pad alleen moet gaan, dat je rebellie moet voeren tegen de mensen die het zo goed bedoelen, rebellie tegen de weldoeners en de wereldverbeteraars. Daarom is het de grootste rebellie die er bestaat. Het is de rebellie van het individu tegen de massa. De massa heeft veel macht en ze kan je verpletteren en dat is al voor een groot deel gebeurd. Het wordt je niet toegestaan om je eigen pad te volgen en daarom heeft men je kreupel gemaakt en gemangeld. Er is je van alles opgelegd dat niet overeenkomstig je innerlijke stem is. 
Je bent in zo’n slechte conditie omdat je het zoveel mensen naar de zin moest maken. En het gevolg is dat je zelf onvervuld bleef. 
De zoektocht naar je innerlijke zelf is nodig, zodat je gaat luisteren naar je innerlijke stem. ‘Luister daarnaar en niet naar iemand anders,’ zegt Osho. Hij geeft aan dat de zoektocht moeizaam is, maar dat je zo wel je authentieke zelf wordt.

Op een dag ging Mulla Nasruddin naar de psychiater. Hij had een vilten hoed op, droeg een losse kiel en had een fladderende baard. De psychiater vroeg: ‘Bent u kunstenaar?’ Nasruddin zei: ’Nee, absoluut niet!’. De psychiater zei: ‘Waarom dan deze hoed, kiel en baard?’
Nasruddin zei: ‘Daarom ben ik hier, om uit te zoeken: waarom? Ik heb dit nooit gewild. Dit is mijn vader, hij wilde dat ik een schilder werd, een groot kunstenaar. Daarom ben ik hier: om dit te onderzoeken.’