Alles is toeval, behalve bewustzijn

Alles is toevallig behalve je bewustzijn. Behalve je bewustzijn, is alles toevallig. Pijn en plezier, succes en mislukking, roem en smaad – alles is toevallig. Alleen je waarnemend bewustzijn is essentieel. Blijf erbij! Raak er meer en meer in geworteld. En verspreid je gehechtheid aan wereldse dingen niet. Ik bedoel niet dat je ze moet verlaten. Ik bedoel niet je huis verlaten, je vrouw verlaten, je kinderen verlaten — maar onthoud dat het slechts een ongeluk is dat jullie samen zijn. Het zal geen eeuwige toestand zijn. Het heeft een begin, het zal een einde hebben. Onthoud dat je gelukkig was zelfs voordat het begon; en je kan gelukkig zijn wanneer het is geëindigd. Als je deze toetssteen kunt dragen, kun je altijd beoordelen wat toevallig is en wat essentieel is.

Dat wat altijd is, is waarheid. Dat wat tijdelijk is, is onwaar. In het Oosten en in het Westen is er een verschil in de definitie van waarheid. In de Westerse filosofie staat waarheid gelijk aan het werkelijke. In het Oosten is waarheid gelijk aan het eeuwige – omdat we in het Oosten zeggen dat zelfs het tijdelijke echt is: echt voor het moment; maar het is niet waar omdat het niet eeuwig is. Het is slechts een weerspiegeling. De weerspiegeling is ook echt!

Je ziet de zon in de lucht en de weerspiegeling in de zee – de weerspiegeling is ook echt omdat het er is! Er is een verschil tussen de weerspiegeling en geen weerspiegeling, dus het is echt. Zelfs een droom is echt, want als je droomt is hij er! Het is echt als een droom, maar het is echt. Het enige verschil tussen de droom en de waaktoestand is dat de droom slechts enkele ogenblikken duurt — de waaktoestand duurt langer. Maar in het Oosten zijn we ook tot het ultieme ontwaken gekomen. Dan lijkt deze wakende toestand ook kortstondig, dan is ook dit droomachtig.

Het eeuwige is waar. Het tijdelijke is onwaar. Beide zijn echt. Het toevallige is ook echt en het essentiële is ook echt, maar met het toevallige blijf je in de ellende. En met het essentiële gaan de deuren van gelukzaligheid open, de deuren van Sat-Chit-Anand — van waarheid, bewustzijn, en gelukzaligheid. Onthoud dit in je dagelijkse leven. Doordring het effect ervan. Als je het je kunt herinneren, kan het een transformerende invloed op je leven krijgen, het kan je veranderen — het kan je helpen om je centrum te bereiken.

Osho, A Sudden Clash of Thunder # 3

Het materialistische standpunt is dat het leven slechts toeval is. Het gaat nergens heen. Er zit geen betekenis in, geen samenhang. Je bereidt je niet voor op iets. Er gaat niets gebeuren, dus je blijft in het moment; maak er het beste van. De dood zal alles vernietigen, niets zal overleven, dus maak je niet druk om de andere kant. Denk niet in termen van doelen. Denk niet dat God, waarheid, bevrijding, MOKSHA, NIRVANA bereikt moeten worden. Dit zijn allemaal slechts illusies; ze bestaan niet — lege, dromen van de menselijke geest. Ze zijn niet wezenlijk, dus pers uit het moment wat je kunt. Er is geen onderstroom van betekenis in het leven. Het leven is toevallig: je bent niet geschapen voor een doel.

Velen leven op die manier en missen veel – omdat er wel een doel is, omdat het leven geen ongeluk is, omdat er een rode draad is in elk moment van de eeuwigheid, omdat het leven een ontvouwen is. Er gaat iets gebeuren. De toekomst is niet onvruchtbaar, ze zal creatief zijn. Voorbereiding is nodig, zodat je je kunt ontvouwen, zodat je zaad gemanifesteerd kan worden, zodat je essentie bereikt wordt, zodat je kunt weten wie je bent en wat dit bestaan is.

Het leven is niet zomaar een gekke gedachte. Het is zeer systematisch. Het is geen chaos, het is een kosmos. Er is orde. Zelfs achter wanorde schuilt orde; er zijn alleen ogen nodig om tot die diepte door te dringen. Aan de oppervlakte zie je misschien alleen een opeenvolging van momenten en zie je niet de eeuwigheid. Aan de oppervlakte zie je misschien alleen het lichaam en niets meer. Net zoals wanneer je naar de oceaan gaat en op het strand staat, je de diepte van de oceaan niet kunt zien, alleen de golven. Maar de oceaan bestaat niet alleen uit golven. In feite kunnen golven niet bestaan zonder de oceaan; de oceaan kan bestaan zonder de golven. Golven staan niet los van de oceaan. Golven zijn niets anders dan de oceaan die golft, en de oceaan heeft een enorme diepte. Maar om die diepte te kennen moet je die diepte ingaan, je moet je diep duiken.

Osho, The Beloved, Vol. 2 # 1