Alleen maar luisteren

Finger Pointing to the Moon,
toespraken over de Adhyatma Upanishad.

Het boek Finger Pointing to the Moon bevat 17 lezingen die Osho tijdens een meditatie camp in Mount Abu gehouden heeft. Hij behandelt daarin de Adhyatma Upanishad. En hij zegt over deze Upanishad: ‘Het zijn geen theologische geschriften. Ze zijn niet hindoeïstisch, niet boeddhistisch en niet van het Jaïnisme, ze behoren tot geen enkele religie. Het zijn de dichterlijke uitingen van de mensen die weten. Ze zijn tot stand gekomen doordat mensen stil aan de voeten van een Meester zaten. En overweldigd door deze ervaring, begonnen ze te zingen, te dansen en kreten te slaken. Ze waren slechts een holle bamboe waardoor de fluit van het Bestaan zijn klank kon laten horen. En daarom zijn er ook geen namen van de schrijvers bekend.
Wijsheid kan op vele manieren worden uitgedrukt, niet door religieuze boeken maar door inzicht dat als een vinger die naar de maan wijst.

‘Deze Upanishad’ zegt Osho ‘is een directe confrontatie met spiritualiteit. Hij bevat geen leerstellingen; hij bestaat alleen uit ervaringen van degene die in de staat van vervulling waren. Er staat niet iets in besproken dat uit nieuwsgierigheid of weetlust ontstaan is, nee. In deze Upanishad zitten hints voor hen die vol verlangen zijn naar bevrijding, afkomstig van hen die bevrijding bereikt hebben.’
Deze 17 toespraken van Osho zijn een waardevolle gids voor hen die de zoektocht naar binnen zijn begonnen om antwoord te krijgen op de raadselen van het menselijk bestaan. Religie is voor Osho niet een kwestie van gebed en devotie, maar van een diep verlangen zich te bevrijden van de boeien van alledag die de zoeker op het pad naar verlichting kan brengen. Als men deze staat van kaivalya bereikt, het gebied van waarheid en eeuwig geluk, die voorbij mind en spreken ligt, wordt men één met het goddelijke in zichzelf. Dan komt men tot het ware weten en het echte meesterschap over het zelf. 

   Mount Abu

‘Door naar dit onderricht van de meester te luisteren, raakte de discipel verlicht….’ geeft Osho aan en hij gaat verder dat dit voor ons onmogelijk lijkt, want hoe kan men verlicht raken door alleen maar te luisteren? Onze logische mind kan dit niet begrijpen. Als er echt luisteren plaatsgevonden heeft, is het niet onmogelijk, stelt Osho. Maar omdat wij niet weten hoe we moeten luisteren, lijkt het ons onmogelijk.
Dan volgt een interessante vaststelling over het verschil tussen de tijd dat de Upanishads ontstonden en het huidige tijdstip waarin de wetenschap domineert. Ten tijde van het ontstaan ven de Upanishads voerde ‘vertrouwen’ de boventoon. Heden ten dage is er voornamelijk sprake van ’twijfel’. Twijfel is de basis van wetenschappelijke onderzoek. In die zin heeft de menselijke mind een revolutionaire verandering ondergaan, van vol vertrouwen naar vol twijfel.
Dit inzicht is waardevol, omdat we hierdoor kunnen begrijpen welke hindernis zich voordoet op het spirituele pad.

Het boek Finger Pointing to the Moon is niet gemakkelijk verkrijgbaar, mogelijk tweedehands bij de Boekhandel of via internet.

Boekbespreking van Donna van der Steeg.