Alleen kennis van chakra’s zal je niet helpen

The Chakra Book, Energy and Healing Power of the Subtle Body.
Het Chakra boek bevat een originele benadering, zoals we die zo goed van Osho kennen, van de subtiele energiecentra in het lichaam, ook bekend als chakra’s. Osho beschrijft op heldere en af en toe ludieke wijze het systeem van de chakra’s zoals deze terug te vinden zijn in onder andere de oude Indiase geschriften. Hij geeft daar zijn eigen frisse en hedendaagse uitleg bij.
Osho reflecteert de ervaring van Boeddha omtrent chakra’s en hij onderschrijft die. Boeddha zegt dat er energievelden zijn, draaiende energievelden die zich van het laagste puntje van je ruggengraat uitstrekken tot aan het bovenste punt van je hoofd. 
Hij wijst verder op de verschillen in systemen zoals ze weergegeven worden. Zo maakt het Hindoe Yoga systeem bijvoorbeeld melding van 7 chakra’s. In de Jaina geschriften wordt het aantal van 9 chakra’s genoemd. En uit Boeddhistische geschriften valt op te maken dat er een groot aantal chakra’s zou zijn, afhankelijk van om welke scholing het gaat. In ieder geval zou er daarbij geen sprake zijn van een vast aantal.

Osho concludeert dat deze verschillende opvattingen over aantallen chakra’s elkaar niet tegen hoeven te spraken. Het is afhankelijk van welke teaching er aangereikt gaat worden, want dat aantal zal dan gekozen worden. 
Waar het Osho’s eigen visie omtrent chakra’s betreft, omschrijft hij chakra als volgt: ‘Chakra betekent iets dat dynamisch is. Het woord ‘chakra’ betekent ‘het wiel’, het wiel in beweging. Het chakra is dus een dynamisch centrum in je wezen, bijna als een draaikolk, een wervelwind, het centrum van de cycloon. Het is dynamisch; het creëert een energieveld rondom.

Verder spreekt Osho over slechts 4 belangrijke chakra’s. Het eerste betreft het seks centrum en dat noemt hij het ‘levenschakra’. Het tweede ligt daar een stukje boven, je zult het niet in enige Indiase denkrichting tegenkomen. Het is alleen onderkend in Japan en wordt de Hara genoemd. Het ligt tussen het sekscentrum en de navel. Dit is het ‘doods-chakra’ en dat heeft te maken 
met het feit dat in Japan harakiri (zelfmoord) gepleegd wordt door een zwaard of een mes op de plek van de hara te steken.
Het derde belangrijke chakra is het hartchakra. Je kunt het ’t ‘liefdes-chakra’ noemen, omdat tussen leven en dood het belangrijkste wat er voor een man of een vrouw gebeuren kan, liefde is. Liefde heeft in dit geval verschillende manifestaties, bijvoorbeeld meditatie, gebed of liefde. 

Het vierde belangrijke chakra is wat Hindoe Yoga de ‘agna chakra’ noemt – het is de plek op het voorhoofd tussen de ogen, het zogenoemde ‘derde oog’. Dit vierde chakra is vanwaar je energie voorbij het menselijke naar het goddelijke stroomt. 
Het vijfde chakra, op en boven de top van het hoofd, wordt door Osho met opzet niet genoemd. De reden is dat je het tijdens je levensreis niet tegenkomt, zegt hij. Na het vierde chakra, zegt Osho, ben je ontstegen aan het lichaam, de mind en het hart, die allemaal niet ‘jij’ zijn – alleen je wezen blijft over.

Osho benadrukt dat alleen kennis van de chakra’s je niet zal helpen bij je persoonlijke groei. ‘Alleen wanneer je je chakra’s voelt en je kundalini en het verloop ervan, is het behulpzaam. Anders heb je er weinig hulp van. In feite is kennis van de innerlijke wereld heel destructief geweest. Hoe meer kennis er vergaard wordt, des te minder kans is er het echte te voelen, de authentieke dingen.’
Hij heeft manieren gecreëerd om je meer bewust te worden van de chakra’s, zoals de Osho Chakra Breathing Meditation en de Osho Chakra Sounds Meditation. Het zijn krachtige methodes om meer in contact te komen met je chakra’s.

‘De mens is een regenboog, alle zeven kleuren bij elkaar. Dat is zijn schoonheid en ook zijn probleem. De mens heeft veel gezichten, is multidimensionaal. Zijn wezen is niet eenvoudig, het is een grootse complexiteit. 
De regenboog heeft zeven kleuren, de mens heeft zeven centra betreffende zijn wezen.’    Osho 

The Chakra Book is in de Nederlandse Boekhandel te bestellen.

Boekbespreking van Donna van der Steeg.