Allah to Zen

Allah to Zen, uitgegeven in 2000 door Diamond Pocket Books, India, is het Indiase equivalent van Hoe Osho in mijn leven kwam. Het boekje van 200 pagina’s is tweedehands nog te verkrijgen, o.a. bij Wajid OMC in Den Haag.
Je kunt het ook bestellen bij het Osho Boekenproject van de Vrienden van Osho: info@vrienden-van-osho.nl

Het is mooi dat er zo veel verhalen beschikbaar zijn – en nog steeds komen – van mensen die hun ervaringen met Osho hebben willen delen. Sommigen van hen maakten hun meester van heel nabij mee, en dat soms jaren lang, bij anderen was de fysieke afstand groot of zelfs niet overbrugbaar omdat ze pas met Osho in aanraking kwamen nadat hij overleden was.
Sommige auteurs waren al erg bekend voor zij Osho ontmoetten, zoals Jan Foudraine toen hij in 1978 in Poona aankwam en daarna diverse boeken over Osho en andere verlichten publiceerde. Anderen bezaten niet deze status of die bijzondere gave van het woord, maar drukten zich uit in de vorm van enkele anekdotes of gedichten.
Beide manifestaties van het woord zijn even waardevol. Het zijn pogingen om dat wat nooit definitief te formuleren is – wat betekent Osho voor jou? – tóch tot uitdrukking te brengen. En daarmee bij de lezer misschien een snaar te raken, een deur te openen, een vonk van inspiratie over te brengen.

Allah to Zen is zo’n verzameling van 44 korte en langere verhalen van de bekende en minder bekende sannyasins van overal vandaan die de al maar groeiende wereld van Osho bevolken. Er is altijd iets nieuws over Osho te zeggen door degenen wier leven hij heeft geraakt.
‘Ik ben als een rivier, die stroomt en stroomt en die die elke andere rivier wenkt om mee te stromen,’ vertelde Osho eens. ‘Het leven kent geen eindpunten, geen puntkomma’s, het gaat steeds maar verder en het zal smaken toevoegen waar we nu nog geen weet van hebben. En dat is goed. Het betekent dat ik je iets levends geef, iets dat zal doorgroeien, zelfs na ons zal het zijn eigen groei doormaken.’

Het boek stond onder redactie van Ma Chetan Unmani en Swami Chaitanya Keerti. Laatstgenoemde heeft veel over Osho geschreven, o.a. The Osho Way, in Romance with Life (2003) en Mindfulness: The Master Key (2016).
Een interview met hem is op deze website te vinden, zie: Interviews.

Boekbespreking van Anand Frank.