Emotioneel welzijn

Emotional Wellness is een iets minder bekende publicatie van Osho. Het is een thematisch boek dat ons de weg wijst bij het omgaan met zogenaamde negatieve emoties. In plaats van erin te blijven steken of erger nog: ze te onderdrukken, kunnen we ze omzetten in creatieve energie. Osho heeft het in dit boek over het tijdelijke karakter van emoties. Dat blijkt al uit het woord ‘emoties’: ze zijn ‘in movement’, ze zijn voortdurend in verandering. Het ene moment zijn we liefdevol, het andere moment voelen we diepgaande haat. Soms zijn we narrig en nukkig, dan weer zijn we opgewekt en vrolijk. Daaruit blijkt dat emoties niet ons wezen betreffen, maar van voorbijgaande aard zijn.

En juist dit feit geeft aan dat we emoties kunnen transformeren. We kunnen beladen emoties als angst, boosheid en jaloezie omzetten in creatieve energie. Dat kan op hele eenvoudige manieren, namelijk door creatief te zijn. Als we namelijk onze energie niet helemaal gebruiken, gaat deze automatisch naar het oude stromen. En dat betreft meestal negatieve zaken en de emoties die daarbij horen. Door op de manier creatief te zijn die ons ligt, besteden we die energie en transformeren we het negatieve. Dat kan gebeuren door te schilderen, te schrijven, te dansen en door bijvoorbeeld in de tuin te werken en bloemen te planten.

Het prachtige beeld dat Osho bij emoties geeft, is, dat emoties de bloemen van een guirlande vormen. Soms bloeit de ene bloem en dan de andere. Maar er moet een draad zijn die de bloemen bij elkaar houdt. Was dat niet het geval, dan zouden we immers al lang uit elkaar gevallen zijn. En dat is niet het geval. We blijven gewoon bestaan. Wat is de draad, wat is er eeuwig in ons? Dat is de opgave waarvoor we als mens in de spirituele zoektocht voor komen te staan, namelijk: het onsterfelijke vinden, dat wat niet vergaat en een het karakter van eeuwigheid heeft.
Het boek is bij de Nederlandse boekhandel te bestellen.