De vis in de zee

There is so much magnificence
near the ocean
waves are coming in
waves are coming in….     Kabir

The Fish in the Sea is not Thirsty bevat Osho’s commentaren op de onweerstaanbare verzen van Kabir. Kabir was een wever-dichter en tevens mysticus die via liederen uiting gaf aan zijn staat van zijn. Ook heb ik Osho deze uitdrukking ‘The Fish in the Sea is not Thirsty’ wel horen gebruiken om erop te wijzen dat alles in ons en vlak bij ons te vinden is, maar dat we geneigd blijven om het verderop te zoeken.
In dit boek geeft Osho bij zijn commentaar op Kabir aan dat de kern van onze ellende gelegen is in het feit dat mensen zichzelf als los van het bestaan ervaren. We zijn dus niet in staat om te onderkennen dat  een vis die zich omringd weet door de oceaan, gewoon niet dorstig is.


Kabir (1440-1518). Indiase wever-dichter-mysticus.

Kabir moet om de mensen lachen: ‘Je ziet niet dat het Echte je thuis is en je zwerft lusteloos rond; de waarheid is Hier.’ De mens is geboren in het Bestaan, hij ademt in het Bestaan en hij zal er uiteindelijk ook weer in opgaan. Maar hij heeft er geen weet van.
Osho spreekt over het belang van meditatie en ‘getuige zijn’ die het ware religieus zijn betreffen. En dat is in schril contrast met wat mensen in hun ‘zondag religie’ ervaren. Mensen leven in de mind en die schept illusies en houdt hen bij van hun essentie vandaan. 

De belangrijkste boodschap die Osho via dit boek laat klinken, is positief. Mensen zijn allemaal boeddha’s en ze hebben het vermogen om verlichting te bereiken. We zijn in staat om respons op het leven te geven in plaats van voortdurend reactie.
Osho noemt in het boek meditatie, liefde, viering en creativiteit als mogelijkheden voor mensen om meer zichzelf te worden. Deze zijn door vast te houden aan starre geloofssystemen vaak in de verdrukking gekomen.   
Het boek is inmiddels ook als audiobook verschenen en verkrijgbaar bij osho.com.