100 manieren om tegen het leven aan te kijken

‘Life is a Soap Bubble’ van Osho is een zeer bijzonder boek: het dateert uit 1965 en bevat brieven die Osho schreef aan zijn geliefde sannyasin Sohan. Zij was eens zeer verdrietig, aan het einde van een Meditation Camp in Matheran. Ze had een intense huilbui. Osho beloofde haar toen omdat hij, zoals hij zei, niets anders tegenover haar tranen kon stellen, dat hij haar elke dag een brief zou sturen. Omdat Sohan deze brieven heeft bewaard, zijn ze gespaard gebleven en konden ze gebundeld worden tot het huidige boek ‘Life is a Soap Bubble’.

In eerste instantie ben je misschien geneigd om te denken, dat de titel op de vergankelijkheid van het leven slaat. En uiteraard is dit ook wel de ondertoon van het boek. Het menselijke leven is broos, je prikt het zo stuk als je niet alert bent.
Osho drukt dat zo beeldend uit in het voorwoord van het boek, dat een fragment van ‘From Unconsciousness to Consciousness’ bevat. Hij zegt daarin: ‘Leef gewoon en probeer te weten te komen wat het leven is. Bekommer je niet om de dood, hemel en hel of om die ellendeling van een god. Wees eenvoudig verbonden met het leven dat in jouw danst, dat in je ademt, dat springlevend in jou aanwezig is’.

De subtitel van dit boek is: 100 manieren om tegen het leven aan te kijken. En zo komen we dus 100 brieven tegen waarin we tot leven gewekt worden en die een aanmoediging  vormen om het leven ten volle te leven. Osho wijst met nadruk op de huidige staat van slavernij waarin mensen verkeren. We worden geboren in een wereld die gevangen zit in de ketens van begeerte en we worden daar op subtiele wijze in vastgehouden. Het gaat om de innerlijke vrijheid, om de vrije hemel van bewustzijn die we kunnen verwerven. ‘Er is totaal geen verschil tussen iemand die gevangen zit in begeerte en een vogel die vastzit in een kooi.’ Het is de kunst om meester over jezelf te worden.  

Als je naar waarheid verlangt, dient je zoektocht onvermoeibaar te zijn. Een halfslachtige manier van doen werkt hierbij niet. En je zult heus wel obstakels op je pad tegenkomen. Maar zij die beseffen, dat er meer te behalen is, dat de essentie bereikt kan worden, zijn in staat om obstakels te transformeren tot opstapjes. 
Verder zegt Osho onder andere in dit boek, verwijzend naar de titel:
‘De Mind is een illusie – het is dat wat niet bestaat, maar er lijkt te zijn en de gelijkenis is dusdanig dat je denkt dat je de mind bent. De mind is maya, de mind is maar een droom, de mind is gewoon een projectie … een zeepbel – er zit niets in.’ 
Het boek ‘Life is a Soap Bubble’ is te bestellen bij de Nederlandse Boekhandel, voor een zeer redelijke prijs.